Passordbeskyttelse av pdf-dokumenter

Når du lagrer Office-dokumenter (dvs. Word, Excel, PowerPoint osv) til pdf-filer, er det mulig å kryptere og passordbeskytte pdf-filen du lager. Dermed trenger du ikke å kjøpe kostbare programmer som

Tidslinje i Excel

En tidslinje er en visuell fremstilling av hendelser over tid. Dette kan være nyttig for å vise hvordan hendelser har oppstått, sammenheng mellom dem osv. både for å vurdere en

Årskalender for 2014 i Excel

På tide å planlegge neste år? Jeg har laget et regneark som lager en årskalender på én side og markerer helgene automatisk etter hvilket årstall som settes inn. Regnearket har