Hvorfor forsvinner navnet på korrekturlesere og i kommentarer i Word og hvordan få det tilbake?

Posted by

Personvern og skjult informasjon i filer og dokumenter har blitt viktig temaer de siste årene (se her for hvordan fjerne skjult informasjon i filer), og selskaper som leverer programvare og it-løsninger, som Microsoft, tar dette alvorlig. Litt for alvorlig til tider, kan det virke som, siden mye informasjon som kan være nyttig i dokumenter blir borte uten at man kanskje ønsker dette.
 I Office-dokumenter, spesielt Word, kan det legges inn markerte endringer og kommentarer hvor det fremkommer hvem som har lagt inn endringer eller kommentarer. Dette er ofte informasjon som er bra å ha i dokumentet, siden man da ser hvem som hadde meninger om endringer og innholdet i dokumentet:

Dessverre hender det at informasjonen om personer blir borte i dokumenter etter lagring og/eller oversendt til andre og kommentarer fremstår da slik:
Det går å forhindre at denne informasjonen blir borte, men løsningen ligger litt godt gjemt i Office-programmene. Oppskriften videre er laget for Word 2013, men dette skal være omtrent likt i tidligere versjoner av Word.
Først må man gå på «File» øverst til venstre i programmet. På menyen som kommer frem, klikker man på «Options»: 

I boksen som kommer opp, klikkes det på «Trust Center» og så på «Trust Center Settings»:

Så klikker man på «Privacy Options» på menyen til venstre, og så må huken under «Remove personal information from file properties on save» fjernes.

Husk at man må gjøre denne endringen før man lagrer eller videresender dokumentet. Du kan ikke få tilbake informasjon om brukere som allerede er endret. Dersom du senere ønsker å fjerne informasjonen om brukerne finnes det en beskrivelse om hvordan det gjøres her (eller så kan du ta inn krysset som ble fjernet igjen).

For de som kan en del om Word/Office og macroer (programrutiner som kjøres i Office-programmene), så kan dere lage en macro som lyder som følger:

Sub VisNavn()
    ActiveDocument.RemovePersonalInformation = False
End Sub