Passordbeskyttelse av pdf-dokumenter

Når du lagrer Office-dokumenter (dvs. Word, Excel, PowerPoint osv) til pdf-filer, er det mulig å kryptere og passordbeskytte pdf-filen du lager. Dermed trenger du ikke å kjøpe kostbare programmer som