Passordbeskyttelse av pdf-dokumenter

Posted by

Når du lagrer Office-dokumenter (dvs. Word, Excel, PowerPoint osv) til pdf-filer, er det mulig å kryptere og passordbeskytte pdf-filen du lager. Dermed trenger du ikke å kjøpe kostbare programmer som Adobe Acrobat Pro for enkel kryptering og passordbeskyttelse av pdf-filer.


Du krypterer og passordbeskytter samtidig som du gjør et Office-dokument over til pdf. Ved å gå på Fil (øverst i venstre hjørne på Word, Excel eller PowerPoint), og velg så «Eksporter» på menyen. Deretter velger du «Opprett PDF», se bildet nedenfor:

I boksen som kommer opp, klikker du på «Alternativer». Du kan også velge et annet filnavn på filen, eller du kan gjøre dette senere.

I boksen for «Alternativer» huker du av på boksen for «Krypter dokumentet med et passord» og klikker «OK. 

Når du har klikket «OK» kommer det opp en boks for å velge passord. Husk å velge et godt passord, siden ved forsøk på å knekke passord på pdf-dokumenter så vil den som forsøker å knekke passordet ha filen tilgjengelig og ha så mye tid og så mange forsøk denne ønsker til å knekke passordet (i motsetning til nettsider hvor man kan ha tre forsøk, eller må vente en stund før man prøver igjen).

Når passordet er lagt inn, klikker du «OK».

Trykk så på «Publiser» i boksen som kommer opp og pdf-dokumentet er lagret med passord.

Merk at det er kun passordbeskyttelse for å åpne dokumentet som sette på denne måten. Skal du passordbeskytte om dokumentet skal kunne skrives ut, endres eller annet, så må du benytte Adobe Acrobat Pro. Merk også at det er kun 128 bits kryptering som er mulig ved bruk av denne metoden. Trenger du mer omfattende kryptering, som 256 bits kryptering, som er langt sikrere, så må du benytte annen programvare. Men for en enkel passordbeskyttelse er denne metoden tilstrekkelig god.