Tidslinje i Excel

Posted by

En tidslinje er en visuell fremstilling av hendelser over tid. Dette kan være nyttig for å vise hvordan hendelser har oppstått, sammenheng mellom dem osv. både for å vurdere en hendelse i ettertid samt for å planlegge et prosjekt eller annet.

Å fremstille en tidslinje kan ta mye tid, om tidslinjen skal være illustrativ for den underliggende hendelsen. Men det som tar mest tid, er å sette inn hendelser relativt for når hendelsene oppstår. En tidslinje har liten verdi dersom den ikke fremstiller korrekt når hendelsene oppstår i forhold til hverandre. Dersom tidslinjen viser tre hendelser som har oppstått med like lang mellomrom mellom hendelsene, selv om det egentlig er bare noen dager mellom hendelse 1 og 2, mens det er flere måneder til hendelse 3, så har fremstillingen liten verdi.

Det er mulig å kjøpe mye god (og dyr) programvare for å fremstille tidslinjer godt (eksempelvis Timelinemaker), og dette er virkelig nyttig om du benytter tidslinjer ofte (som prosjektledere, advokater osv). Jeg har imidlertid over lang tid forsøkt å finne en enklere variant, som også viser hendelsene relativt, og har ikke klart å finne det.

For å løse behovet for enklere og mindre fremstillinger av tidslinjer, som nok vil dekke de fleste behov, har jeg laget et regneark for å fremstille tidslinjer. Jeg har ikke laget regnearket fra bunnen av, men tatt utgangspunkt i en mal som var tilgjengelig fra Microsoft.

Regnearket skal være enkelt å bruke for fremstilling av tidslinjer på opp til og skal også kunne dekke større prosjekter med noe tilpasning. Regnearket er laget oversiktlig og er ikke låst, slik at personer med Excel-erfaring skal kunne tilpasse og endre regnearket.

Dersom du gjør endringer eller forbedringer, ber jeg om at du sender oppdatert regneark til Digital hverdag for å legge det ut med eventuelle forbedringer her. Regnearket er delt under disse forutsetninger. 

Regnearket er tilgjengelig her. Merk: Dersom du får opp dokumentet i Google Docs eller andre løsninger, så fungerer dette regnearket kun i Microsoft Excel. Jeg har kun testet det i Excel 2013, men regner med at det fungerer i tidligere versjoner.