Sammenligne Excel regneark – nytt verktøy i Office 2013

Posted by

Microsoft har kommet med en del nye løsninger som selvstendige programmer i Office 2013. Blant disse er et eget program for å sammenligne Excel-regneark: Spreadsheet Compare. Tidligere har sammenligning av regneark vært en utfordring, og med dette verktøyet får man en oversiktlig endring over endringer som er foretatt i regnearket.

Programmet gir et oversiktlig bilde over opprinnelig regneark og endret regneark, med et resultatvindu som viser endringer som er foretatt:

Det er mulig å filtrere hvilke sammenligninger som skal foretas, hvilket gjør det enkelt å borre ned til de endringer som er relevante.

Resultatet av sammenligningen kan også eksporteres til nytt regneark, selv om denne løsningen kunne vært bedre.

Spreadsheet Compare finnes under «Microsoft Office 2013» menyen for applikasjoner dersom du har Office 2013 installert.

Mer informasjon om de grunnleggende funksjonene i Spreadsheet Compare finnes her.