Fjerning av skjult informasjon (metadata) i filer på PC

Posted by

I alle filer som lagres på PC, nettbrett eller mobiltelefon finnes det skjult informasjon, såkalt metadata. Metadata kan være informasjon om hvem som har laget filen, hvem som har endret filen, når filen er endret, datamaskinen filen er åpnet eller endret på, hvor lenge du har arbeidet på et dokument, hvor et bilde er tatt osv. Altså ganske mye informasjon, som kan være avslørende (som for Tony Blairs pressetalsmann som ble avslørt pga metadata i Word). Mange deler bilder på internett, og bare i et bilde kan man få ut mye informasjon fra. Man bør derfor være var på at det kan ligge mye informasjon i filer man deler, og at man bør fjerne informasjon i filer man deler.

Fjerne metadata i Windows Utforsker. Det er enkelt å fjerne metadata gjennom Windows Utforsker (den enkleste måten å åpne Windows Utforsker på er å trykke Windows-tasten og E). Du velger filen du vil fjerne metadata i, høyreklikker på denne og velger «Egenskaper» («Properties») nederst i menyen som kommer opp. Så velger du fanen «Detaljer» («Details»), se bildet nedenfor.

  

Så klikker du på linken nederst med «Fjern egenskaper og personlig informasjon» («Remove properties and personal information»). I bildet som kommer opp klikker du på «Fjern følgende egenskaper fra denne filen» (om du ønsker å lage en kopi med metadataene fjernet, kan du velge dette også). Du trykker så på «Velg alle»-knappen, og så på OK-knappen. Dermed er alle metadata fjernet.

 

Du kan også fjerne metadata fra flere filer samtidig ved å merke alle filene du skal fjerne data fra (hold CTRL nede mens du merker filene du skal fjerne data på) og høyreklikk for å gå til egenskaper og fjerne data. Fremgangsmåten er ellers den samme som beskrevet ovenfor:

  
  
 

Du bør fjerne metadata fra samme filtype samtidig, siden metadataene kan være organisert ulikt i de ulike filtypene. Eksempelvis bør man fjerne metadata fra kun Word-dokumenter, så fra kun PDF-dokumenter osv.

Fjerning av metadata i Microsoft Office. I Microsoft Office (dvs. Word, Excel, PowerPoint osv.) er det en egen løsning for å fjerne metadata. Du kan fjerne metadata gjennom Windows Utforsker som beskrevet ovenfor, men kan alternativt gjøre det gjennom Office-programmene. Beskrivelsen nedenfor er basert på Office 2013, men beskrivelsen er omtrent tilsvarende for tidligere versjoner av Office.

For å fjerne metadata i Office-programmer, velg «Fil» øverst til venstre i programmet, og velg så «Kontroller for problemer» under «Undersøk dokument», og «Undersøk dokument» igjen under menyen («Inspect Document»), se bildet nedenfor.

 

I boksen som kommer opp, velger du «Undersøk» («Inspect») og så «Fjern alle» («Remove all») på de boksene som dukker opp etter gjennomgangen. Dersom det ikke er lagret informasjon som skal fjernes i bunntekst, topptekst eller skjult informasjon i dokumentet, klikkes det kun på «Fjern alle» i feltet for «Dokumentegenskaper og personlig informasjon». Når metadata i dokumentet er fjernet må dokumentet lagres (CTRL + S). 

 
   

NB! Det kan være mer informasjon i filene enn det som kan fjernes ved metodene ovenfor, men ved bruk av disse metodene fjernes ihvertfall den informasjonen som «normale» brukere kommer til. Mer datakyndige personer vil kunne få frem informasjon som ikke er fjernet, og det bør man være klar over før filer (og bilder) deles.