Samarbeid på samme tekst med samskriving!

Posted by

«Samskriving» er å arbeide på samme tekst i sanntid (på engelsk omtalt som «Real-time collaborative text editing software«). Å samskrive har vært tema innenfor pedagogikk (se artikkel fra forskning.no her), men det er mange områder hvor det kan være aktuelt å samskrive. Det finnes i dag en rekke systemer for å samskrive, bl.a. er det støtte i Office 2010 og nyere mot Sharepoint å samskrive i Word-dokumenter, samt i Google Docs kan det samskrives.

En enkel plattform for å samskrive er samskrive.ndla.no fra NDLA (Digitale læremidler for videregående opplæring). Her etableres det raskt et samskrivingsdokument. Man deler linken til dokumentet som det skal arbeides på, og så er man igang.

Det er også mulig å chatte mens man arbeider med teksten. Som sagt er det mange løsninger for dette, men det som er det fine med NDLAs løsning, er at den er så enkel og rask å komme igang med. Selv om løsningen er laget for videregående skoler, så er den åpen for alle. 
Løsningen fra NDLA er basert på Etherpad, som er en åpen løsning som kan fritt lastes ned for å etablere sin egen samskrivingsløsning. Andre nettsteder hvor Etherpad er tilgjengelig, finnes her.