Kan teknologi fungere på hjernen på samme måte som religion? Forskning bekrefter dette

Posted by

Religioners effekt på mennesker har vært kjent i århundrer, om ikke årtusener. Men etter at teknologien ble en viktig del av hverdagen vår, ser man at det som tidligere kjennetegnet religiøsitet også blir fremtredende for brukere av teknologi. Alle kjenner én som er innbitt tilhenger av et spesielt bilmerke, som er ut over det normale opptatt av lyd eller TV (og helst ut over det andre kan sanse). Og mange har undret seg over populariteten for Apples produkter de siste årene, mens Apple bare for noen år siden ble stort sett benyttet av en liten, sær gruppe. I dag er det mange som er innbitte forsvarere av Apple og produktene, som må ha det siste Apple produktet og aksepterer ikke at det blir sagt noe negativt om Apple. Er Apple å regne som en religion for noen?


Flere som bruker Apple er innbitte forsvarere av Apple, uten at argumentene bygger på teknologi eller underliggende realiteter. Det hjelper ikke at et annet produkt objektivt sett er bedre, som f eks denne sammenligningen av Android og Apple. Apple-entusiaster bruker da subjektive argumenter med at designet er bedre, det er mer brukervennlig, det føles bedre osv, og at maskinvaren har liten betydning (foruten når maskinvaren er bedre enn konkurrentenes, slik som for «retina-display»), og det er «totalopplevelsen» som betyr noe.

Men forskningen viser at de som mener at Apple er bedre, uavhengig av objektive fakta, kan virkelig mene det. I Buyology av Martin Lindstrom, blir det fremlagt resultater fra en undersøkelse som gikk over tre år til en kostnad på ca 42 millioner kroner, og som involverte tusener av personer fra hele verden, 200 forskere, 10 professorer og leger, en etikk-komité osv. Det spesielle med denne undersøkelsen var at den var basert på hjerneskanning (såkalt fMRI og SST-skanning), og da var den første i sitt slag i det omfang.

Undersøkelsen viste at ved fremvisning av Apple-logo til testpersonene så aktiverte samme område i hjernen som aktiveres dersom religiøse (de benyttet katolske nonner i undersøkelsen) får se religiøse relikvier som krusifikser og annet. Dette var nærmere bestemt i «caudate nucelus» (beklager jeg ikke har funnet oversettelse) som er et lite område i midtre del av hjernen som aktiverer følelser som glede, sinnsro, selvinnsikt og muligens kjærlighet, samt i «insula» som er et område som forskere har relatert til «guddommelige følelser». Når det ble vist frem andre varemerker (som f eks Microsofts-logo), ble andre deler av hjernen aktivert.

Som eksempel på «religiøsiteten» til Apples tilhengere nevnes det i boken en pressekonferanse hvor Steve Jobs kaster Apples håndholdte datamaskin «Newton» i en søppelkasse for å illustrere at Apple slutter å videreutvikle denne. Det utbrøt spontan gråting blant deltakerne, og enkelte knuste sine Newtons. Tror ikke Microsoft opplevde det samme da de erklærte at Microsoft Zune ikke blir videreutviklet.

For de som ikke er grepet av religiøsitet for Apple-produkter, kan det derfor være greit å kjenne til at man må forholde seg til enkelte Apple-brukere som til religiøse personer, og at objektivt basert argumentasjon vil falle på stengrunn. En annen teori som er lansert er at kjøpere av Apple-produkter er utsatt for Stockholm-syndromet. Allikevel omfatter trolig dette et fåtall av Apple-brukere, og et annet forhold som nok gjør at Apple selger godt i Norge er at motefaktoren Apple-produkter har fått de siste årene.