Robotiserte arbeidsoppgaver og farlig arbeid

Robotiserte arbeidsoppgaver og farlig arbeid

Posted by

Det finnes mange arbeidsoppgaver som medfører risiko i mindre og større grad for arbeidstakeren, og det har ved mange anledninger skjedd arbeidsulykker i forbindelse med slike oppgaver. En av disse er for eksempel sveising der man skal jobbe i nærheten av svært høye temperaturer, og selv om man bruker sikkerhetsutstyr har det hendt at arbeidstakere skader seg. Det er naturligvis strenge regler knyttet til varmt arbeid som inkluderer sveising og eksponering, for det er ikke bare temperaturen som er potensielt farlig for arbeideren, det er kraftig lys, giftig røyk, mange farlige partikler i luften og så videre.

Eksempelvis kan man bli utsatt for diverse metaller og metalloksider i luften dersom man driver med sveising og lodding. Dette arbeidet forårsaker at luften blir fylt med partikler av både metaller, oksider av fluor, nitrøse gasser og røyk fra loddetråd og loddemidler. Det har blitt rapportert inn diverse skader etter eksponering til dette, blant annet metallfeber, bronkitt, irritasjon av luftveier, jernlunge med flere. Enkelte rapporter sier også at noen opplever varige skader som allergisk eksem, nyreskader, skader på nervesystem, eller i verste tilfelle kreft.

Maskiner

Heldigvis finnes det i dag en rekke maskiner som kan gjøre disse farlige arbeidsoppgavene for oss, slik at vi ikke trenger å utsette oss for unødvendig stor fare. Det er i dag mye større krav til helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakere enn det var for 50 år siden, og dette er muliggjort ved at arbeiderne kan få mindre risikofylte oppgaver mens robotene kan ta seg av risikoen. En sveiserobot vil gjøre jobben vel så godt som et menneske kan, og det er få farer knyttet til dette arbeidet. Roboten kan programmeres til å gjøre alle typer oppgaver, og arbeideren trenger bare å stille den inn på riktig innstilling, og gjøre klar materialene som skal sveises. Så kan arbeideren forlate rommet slik at roboten kan gjøre jobben den er ment til.

Nøyaktighet

En annen stor fordel med å benytte maskiner og roboter i arbeidsstaben er at en maskin alltid vil gjøre det samme arbeidet på samme måte, den har ingen personlige preferanser eller meninger, og den er alltid helt nøyaktig. En robot som er programmert til å slipe eller pusse et arbeide til et gitt nivå, vil alltid levere nøyaktig like resultater. Når man fjerner menneskelige feil og følelser, vil man sitte igjen med produkter som er identiske. På denne måten kan man være sikker på at resultatet gang på gang blir like bra. Man kan også være sikker på at når man først har lært opp en robot til å gjøre et arbeid, kommer den ikke til å slutte i jobben og ta med seg kunnskapen til et annet sted. Det er rett og slett en sikker investering.