Angreknapp for epost i Outlook

Posted by

Gmail har en smart funksjon: Innen ett minutt etter eposter er sendt, kan du «angre». Klikker du på angreknappen, blir ikke eposten sendt. En slik funksjon kan nok redde mange fra å sende en eposte feil, med feil innhold, eller eposter sendt i affekt.

Dersom du bruker Outlook, som de fleste gjør i arbeidssammenheng, så er det mulig å lage en tilsvarende funksjon. Det blir riktignok ingen angreknapp, men en mulighet til å stanse eposter som er på vei til å bli sendt.

Dette gjøres ved å lage en regel om at eposter som sendes blir liggende i Utboksen en tid før de endelig sendes. I denne perioden kan man da stanse, endre eller slette eposter før se endelig sendes.

Fremgangsmåten er som følger:

Velg «Regler» («Rules») fra menyen i Outlook, og «Manage Rules & Alerts» (eller tilsvarende på norsk). Jeg bruker Outlook 2013, men samme funksjoner finnes i tidligere versjoner av Outlook.

I dialogboksen som kommer opp, velg «New Rule», og velg så «Apply rule on message I send», og så «Next»:

På neste boks velger du bare «Next» og «Yes» på spørsmålet «This rule will be applied to every message you send. Is this correct?»

I neste dialogboks, krysser du av under «defer delivery by a number of minutes», i boksen under «Step 2» klikker du på «a number of» som er understreket og velger antall minutter sending skal utsettes. Jeg har satt 1 minutt, og trykk «OK». Trykk så på «Next».

I tilfelle noen eposter haster og skal sendes umiddelbart, så kan du lage et unntak for eposter som er merket med som viktige. I neste dialogboks krysser du da av for «exept if it is marked as importance», og klikker på «importance» under «Step 2»:

Velg så «High» i boksen som kommer opp:

I neste boks skriver du et navn på regelen, f eks «Angre» (det har ikke betydning hvilket navn du velger på regelen):

Klikk så «Finish» og «OK» på boksen som dukker opp, samt «OK» på den siste boksen. Så er det klart.

Oppskriften gjør du bare én gang. Når du sender en epost, så vil den bli liggende i «Utboks» i 1 minutt før den sendes. Du kan da gå i utboksen for å slette eller endre eposter. Så snart du har åpnet en epost som ligger i utboks, så blir den ikke sendt og du kan endre den.