Axo finans – finn en online finansieringsløsning som passer for deg

Sørg for gode systemer og godt utstyr på arbeidsplassen

Posted by

Annonse

Nye og etablerte bedrifter har et løpende krav om å følge med i tiden. Den teknologiske utviklingen fordrer stadig nye og forbedrede løsninger. Ved nye innkjøp prøver man å være en smule forut for sin tid slik at det nye utstyret ikke utdateres med det første. Data- eller webløsninger må være endringsdyktige med løpende oppdateringer og kundeservice.

Vi har sett nærmere på én leverandør for intranett og én for kontorutstyr.

Colibo har vist seg å ha pålitelige løsninger for intranett

Det er gode grunner til at flere bedrifter velger Colibo når de skal installere nytt intranett. Mange av dem går på brukervennlighet og brukernes deltakelse i oppstartfasen.

Et gjennomgående problem med etablerte og ellers godt fungerende alternativer, er en voldsom komplisert tilpasningsprosess. Ettersom det er så mange av bedriftens gjøremål som skal innordnes i intranettet, opererer de store leverandørene med et utall muligheter. Dette kan bli bra, men krever en lang oppstartsperiode med mange justeringer. Medarbeidere klager også ofte på at den leverte løsningen er komplisert og vegrer seg for å ta den i bruk.

Colibo bygger ikke i like stor grad opp til en altomfattende løsning, men satser på god integrering med bedriftens øvrige verktøy, som fakturabehandling og regnskapsprogrammer.

For å få folk i gang med å bruke intranettet, sørger de for ha med ansatterepresentanter under oppstartsprosessen. Deres ansvar blir da å ta det med seg til kollegene. Oppstartprosjektet bør ta minst mulig tid, så det ikke tærer på folks tålmodighet ved at de stadig får høre om noe som ikke kommer.

Selve systemet er inspirert av sosiale medier. Det letter terskelen for å ta det i bruk, ettersom medarbeiderne ganske sikkert er kjent med liknende strukturer fra før. Ansatteoversikten bygges opp med brukernes egen profil. Her kan de fylle ut sin kompetanse, slik at de øvrige i organisasjonen lett kan finne den når de har bruk for den. Ansatte kan også legge opp sine egne nyheter. De vil i tillegg ha rask tilgang til saksarkiv, postsystem og journaler. Hvis alle ansatte frivillig velger å åpne intranettet med en gang de kommer på jobben, blir det en god start på dagen.

Kontorutstyr og maskiner fra Lyreco

Når det gjelder å fylle opp bedriftens fysiske varelager, er det greit å finne alt på et sted. Det enkleste i dag er å foreta bestillingene på internett.

Rekvisitalagrene bør jevnlig sjekkes og fylles ved behov. Årskalendrene bør være utdelt i god tid før 1. januar. Få ting skaper så stor frustrasjon blant personalet når det er tomt for skriveblokker eller penner. Og det er alltid noen med en yrkesmessig avhengighet av et spesielt verktøy, som for eksempel markeringspenner.

Lyreco har de i tillegg kontormaskinene du måtte ha bruk for. Det kan sendes på samme bestilling. Det blir da en leverandør som har ansvaret for kopimaskiner, printere, makuleringsmaskiner og kontorrekvisita. Slik har du alt på et sted.

Lyreco har 30 dagers returrett på alle varer. Da har du god tid til å få rettet det opp hvis du har gjort en feilbestilling.