Virtuell realitet kan bli det neste for norske nettcasino

Business Intelligence er fremtiden

Posted by

Det låter liksom litt fremmed. Kanskje vi kan kalle det for innblikk eller bilde i stedet, for det er jo det det til syvende og sist dreier seg om. Med Business Intelligence, eller BI om du vil, får du et øyeblikksbilde av, eller innblikk i, hvordan ditt firma ser ut i øyeblikket, og kan komme til å se ut i fremtiden.

Det å kunne spå om fremtiden er ikke helt dekkende. BI er ingen krystallkule som gir svar.
BI dreier seg om innsamling av informasjon, og deretter å bruke denne informasjonen.
Man kan kanskje tro at: «Jammen. Vi har jo ingen informasjon som er relevant.», men sannheten er at all informasjon, uansett hvor ubetydelig den kan virke, vil over tid vise bilder og fortelle en historie. En historie man kan ta vare på og lære noe av, eller også velge å ignorere.
Med alle disse bildene og historiene man tar vare på, kan man fort finne eksempler på ting som fungerer bra, og ting som fungerer mindre bra. Det gjør det enklere å fokusere der hvor risikoen er minst og avkastningen størst, men gir også en kjempegod innsikt i problemfeltene, som man kanskje har tro på, men fungerer dårlig. Tro kan dog flytte fjell, og riktig bruk av innblikket BI gir, kan gjøre at man ser løsninger man ellers ikke ville sett. Kanskje er firmaets dårlige satningsområde firmaets neste gullgruve ved at man vrir markedsføringen mot en litt annen kundegruppe, men:

  • hvordan finner man denne kundegruppen
  • hva kjennetegner denne kundegruppen
  • kan informasjon vi sitter på brukes for å identifisere kundegruppen

 

Et firma ved god helse presterer godt
Noen tenker kanskje som så at… «Jammen. Vi har jo ingen problemer.», og det er jo også bare godt at man ikke har noen problemer. Det er også i en slik situasjon at man bør satse, for om mulig å også unngå problemer i fremtiden. Man har lett for å glemme slikt når man sitter i en posisjon hvor alt går på skinner. Det er ikke til å komme utenom at det er vanskeligere å få et stort tog tilbake på sporet dersom det først har sporet av… Selvsagt ikke umulig, men det er lettere å forebygge.
BI (Business Intelligence), eller kanskje bedriftsinformasjon om du vil, handler om å være proaktiv, komme ting i forkjøpet. Ved å være på forkant av utviklingen kan man:

  • få bedriften til å prestere bedre
  • hurtigere treffe bedre beslutninger
  • styre bedriftens retning og vekst
  • få bedre overblikk over inntekter, utgifter, økønomistyring – som til sist kan gi bedre betingelser og reduserte utgifter

 

Mange tror kanskje at kun bestemte bedrifter av en viss størrelse kan få utbytte av en BI-løsning. Det er nok ikke helt riktig. BI-løsninger kan skreddersys til en hvilken som helst bedrift, små som store. Over natten blir statiske data bedriften sitter på omgjort til verdifull informasjon som kan omgjøres til forretningsmessige og forretningskritiske satningsområder for fremtidig vekst og inntjening. På Inspari.no bruker de morgendagens teknologi til dagens oppgaver.

 

«Over natten» kan bedriften gå fra det å ro for å følge vinden slik den blåser, til å bruke seilbåt og sette seil for å følge vinden dit den blåser. Når man vet å bruke tilgjengelig informasjon proaktivt, da seiler man godt! Med BI har man fullt overblikk, og er selv i kontroll over situasjonen, man har fått peiling på seiling!