NiLS: Varslinger på låsskjermen til Android

Posted by

Mottas det meldinger eller varsler på Android, og man benytter låsskjerm (som ofte arbeidsplassen krever av sikkerhetshensyn), så må man først låse opp enheten for å lese meldingen. Riktignok vil varslet synes som ikon øverst på skjermen, men det krever opplåsing av enheten for å få mer informasjon. Tungvindt! Men det er en løsning.

Det er her NiLS (navnet skjemmer ingen) kommer inn som en god løsning. NiLS gjør det mulig å få varslene opp på låsskjermen, og er meget funksjonsrik (som mange Android-applikasjoner). Du kan bl.a. velge:

– Hvilke varsler fra applikasjoner som skal vises
– Utseendet på varslene – ikke bare farge, men også type grensesnitt, størrelse, ikoner mv.
– Du kan velge hva som skal skje dersom du «feier» vekk varslene (skal de forsvinne fra varselgardinen i Android, eller bli der til senere, skal de vises når enheten låses opp osv)
– Du kan velge om hele SMS eller eposter skal vises i meldingen
– Osv. osv.

Eksempler på ulik grensesnitt som kan velges på varslene:

 
NiLS fungerer også selv om det er satt en restriktiv sikkerhetspolicy på enheten fra f eks arbeidsgiver. Det anbefales å oppgradere til fullversjon etter installasjon, som gjøres ved å klikke på nederste alternativ på menyen etter installasjon av gratisversjonen. Anbefales på det sterkeste!