Enkle notater, huskelister og huskelapper på mobil, nettbrett og PC med Google Keep

Posted by

Google Keep er en tjeneste fra Google for å ta notater, lage huskelister, huskelapper, ta opp tale osv osv. Tjenesten er meget enkel å bruke, og synkroniseres automatisk på alle plattformer: Mobiltelefon, nettbrett og PC.

Du kan bruke Google Keep (foreløpig) på følgende måte:

  • Lage et notat ved å skrive inn tekst. Du kan også lese inn teksten, og da vil Keep lagre både tekst som den tolker fra det du sier (og dette fungerer meget godt) og selve lydfilen (i tilfelle taletolkeren ikke er korrekt på alle ord)
  • Lage huskeliste ved at at det er avkryssingsbokser ved hvert punkt på listen. Huker du av på et punkt, så forsvinner dette (men kan hentes frem igjen senere om du huket av ved en feil). Elementene i listen kan enkelt omorganiseres ved å dra elementene til nytt sted. Du kan også kopiere lister for å bruke dem om igjen, for f eks handlelister, sjekklister osv.
  • Lagre bilde i notat, f eks om det er et skilt du skal huske, et produkt du skal vise frem osv. Se her for hvordan kameraet på mobiltelefonen kan brukes i slike sammenhenger. Legger du inn bilder av tekst, er teksten i bildene søkbare i Google Keep.
  • Du kan legge påminnelser i notatene, slik at du får varsel på gitte tidspunkt. Nyttig om du skal huske noe senere på dagen eller en annen dag uten å måtte legge dette inn i kalenderen. I tillegg kan du varslet når du er på bestemte steder. Dersom du f eks skal huske å kjøpe noe neste gang du er i en by, f eks London, så kan du legge inn varsel som kun kommer dersom du er London. Eller du kan legge inn at du skal varsles med handlelisten din når du er i butikken. 
  • Lagre notater og linker fra andre applikasjoner. På mobiltelefon og nettbrett kan du lagre informasjon fra andre applikasjoner ved å velge Del > Goolge Keep. Informasjonen, f eks link til internettside, blir da lagret i Google Keep.

De ulike huskelappene kan ha forskjellige farger, slik at du kan organisere dem. Det går dessverre ikke ennå å formattere teksten i notatene, men det vil sikkert komme.

Du kan velge å arkivere elementer, slik at de enten kun kommer opp ved søk eller dersom du går i arkivet. Greit for å holde en ryddig oversikt over notatene. Dersom du sletter notater havner de i søplekassen, hvor de ligger en stund før de slettes. Greit dersom du sletter noe du senere ønsket å beholde.

Med én gang du har lagt inn et notat synkroniseres dette mot Googles nettjenester dersom du er online, slik at du ikke risikerer å miste notatene dersom du mister PC, mobiltelefon eller nettbrett. Du kan selvsagt bruke Google Keep applikasjonene på mobiltelefon eller nettbrett uten at du er koblet til nett. Disse synkroniseres da neste gang du er koblet til nett.

PC går til keep.google.com/ for å gå til Google Keep. Du kan også bruke denne adressen med browseren på mobiltelefon eller nettbrett, men det er bedre å bruke appliasjonene på disse.

Du har også en egen Google Keep app i Google Chrome, som kan lastes ned her.

mobiltelefon eller nettbrett laster du ned applikasjonen her.

Det finnes selvsagt gode Widgeter for å ha Google Keep på åpningsskjermen:

Alle funksjoner og informasjon om Google Keep finner du her.

OPPDATERT: Se ny artikkel om nye funksjoner i Keep her.