Bør du kjøpe iPhone eller Android-telefon – en oversikt og veiledning

Posted by

Det er i dag tre systemer for mobiltelefon (av betydning): Android, iOS (iPhone) og Windows Phone. Android er klart størst av disse med over 80 % markedsandel, og iPhone har ca 12 % markedsandel. Her er de ulike grunnene til å velge enten Android eller iOS gjennomgått for å gi en oversikt til de som enten skal velge ett av systemene for første gang eller til de som vurderer å bytte system.

Oppsummering

For å ta konklusjonen først: Både Android og iPhone er meget gode systemer som gir mange muligheter og funksjoner. Det er liten forskjell på systemene hva gjelder hvilke funksjoner som er tilgjengelig i det daglige, applikasjoner som er tilgjengelig, og etter som iPhone nå kommer med større skjermer er det mindre forskjell i utvalget av telefonstørrelser. Det som er forskjell er mulighet til å gjøre tilpasninger til egne ønsker og behov, pris og enkelte andre forhold som er beskrevet nedenfor. Om du velger Android eller iPhone avgjøres derfor i stor grad av personlige preferanser, uten at det kan hevdes at iPhone er bedre enn Android på noe spesifikt område eller motsatt.

Nedenfor gjennomgås følgende områder mer detaljert: Brukervennlighet, effektivitet, funksjonalitet, applikasjoner, tilgjengelige nett-tjenester, bruk i jobbsammenheng, telefonegenskaper, skjerm og maskinvare (herunder størrelse, skjerm, lagringskapasitet) tilleggsutstyr, sikkerhet, livsløp for enhetene – hvilke enheter tåler mest (fysisk), pris, og videre utvikling av systemene.

Selv om iOS er operativsystemet til Apple (tilsvarende som Android er systemet som lages av Google og mobilprodusentene gjennom Open Handset Alliance), så vil det brukes iPhone her for enkelhetens skyld siden iOS også brukes på iPad.

Først en oppsummering av fordeler og ulemper ved Android og iPhone som behandles nærmere nedenfor: 
Fordeler og ulemper med Android og iPhone (klikk på bildet for å gjøre det større)

Brukervennlighet

Brukervennlighet er et omdiskutert tema, og mye fordi dette er subjektivt. Brukervennligheten henger også sammen med hvor funksjonsrik det enkelte systemet er, siden mange muligheter med funksjoner og mulighet til å gjøre tilpasninger kan redusere brukervennligheten.

iPhone har alltid gått for å være brukervennlig, siden dette er et av hovedfokusområdene til Apple for deres enheter.

Android har tidligere vært kritisert for å ikke være like brukervennlig, men det har vært omfattende utvikling på Android de siste årene (spesielt etter versjonen Jelly Bean kom), så Android kan ikke sies å være noe mindre brukervennlig enn iPhone i dag. Dette gjelder spesielt for grunnleggende funksjoner som er enkelt tilgjengelig, mens Android er mer avansert «lenger ned» i systemet.

Merk at det kan være forskjell på Android-systemene til de enkelte produsenter, og Samsung kan oppfattes av noen å være mindre brukervennlig (og motsatt av andre), mens LG og Sony liker noen bedre. Det oppfordres derfor til å prøve ut systemet, og prøve hvordan de vanligste funksjonene er tilgjengelig (som å ringe en kontakt, sende SMS, skrive epost, finne noe på Google osv.). Merk også at du vil kunne tilpasse telefonen til ditt bruk i større grad etterhvert som du blir fortrolig med den på Android, se mer nedenfor. 

For brukervennlighet kan det ikke sies å være noen forskjell på Android eller iPhone. 
  

Effektivitet

Siden man kan tilpasse Android i stor grad til sin arbeidsmetode, vil Android kunne brukes meget effktivt. Eksempelvis kan det installeres nytt tastatur som er mer effektivt (som SwiftKey), eller det kan legges Widgets (små programmer som viser informasjon) på åpningssiden til telefonen slik at man kan få oversikt over siste eposter, SMSer, dagens oppgaver og kalender kun med ett blikk uten å måtte gå inn på de enkelte appene. 
iPhone skal nå gjøre det mulig å velge tastaturer og har widgeter i varslingssenter (Notification Center), og har derfor gjort det mulig å få bedre oversikt og arbeide mer effektivt. De mest sentrale funksjonene er enkelt tilgjengelig på iPhone, og det går raskt å finne disse. Imidlertid kan enkeltheten i funksjonaliteten også være hemmende, bl.a. mangler det faste knapper (som bl.a. tilbake-knappen og meny-knappen) som finnes på Android som kan gi raskere navigering mellom applikasjoner og funksjoner.

Android har imidlertid mange muligheter til å gjøre tilpasninger og forbedringer for den enkelte bruker som gjør at man kan benytte enhetene effektivt.
  
Er opptatt av å ha en enhet man kan tilpasse sin egen metodikk for å bruke enheten effektivt og flere funksjoner raskt tilgjengelig, er nok Android det beste valget. 

  

Funksjonalitet og integrasjon av funksjonalitet

Android har flere funksjoner enn iPhone, hvilket også har vært noe av kritikken mot Android siden brukerterskelen har blitt hevdet å være høyere for helt nye smarttelefonbrukere. Etter Android kom med versjon 4.3 (Jelly Bean) i juli 2013 har dette endret seg stort, og det kan ikke hevdes at brukerterskelen på grunnleggende funksjoner er høyere for Android. Men du kan derimot gå dypere i Android-systemet etterhvert som man er komfortabel med det, og tilpasse systemet mer til eget bruk, se om effektivitet ovenfor. 
iPhone er ofte omtalt som å være et mer lukket system enn Android, og med det så menes det at det ikke i like stor grad kan gjøres dyptgående endringer i systemet på iPhone. Dette har både fordeler og ulemper. Fordelene er at systemet kan virke mer brukervennlig, siden det er enkelte å ta i bruk og man trenger ikke gjøre endringer. Samtidig kan systemet være sikrere, siden det kan ikke gjøres endringer av sikkerhetsmessig betydning av brukeren eller applikasjoner. Dette er sannheter med modifikasjoner, siden brukervennligheten også kan gjøres bedre med tilpasninger til den enkeltes behov, og sikkerhet bør ikke være en motsetning til tilpasninger. 
Android kan som nevnt endres og tilpasses av brukeren i større grad, som kan enten gjøres i systemet eller ved at man laster ned applikasjoner som gjør endringer. Applikasjoner for Android kan gjøre langt med dyptgående endringer i systemet enn for iPhone. Ett eksempel er deling av informasjon til og fra apper. Ved å installere en app i Android får man mulighet til å sende informasjon fra appen gjennom systemets «Del»-funksjon, og man kan sende informasjon fra andre apper til denne appen gjennom samme funksjon. Tilsvarende muligheter har ikke iPhone, og her er man henvist til den integrasjon som Apple bestemmer – ikke hva utvikleren av appen ønsker. For Android får man også applikasjoner som ellers ville komme med neste versjon av iOS (operativsystemet til iPhone). Eksempelvis er varslene på låsskjerm til iPhone meget gode, men for en Android-bruker er det bare å installere f eks NiLS, og så har man akkurat tilsvarende som på iPhone. Og det gjelder de fleste andre funksjoner på iPhone (faktisk kan man få fullstendig iPhone-system på Android om man ønsker det). 
Med iPhone vil man raskt være utlært på systemet og kunne dette til fingerspissene, men for Android kan det være at man oppdater nye muligheter til stadighet. Allikevel er ikke terskelen for å ta Android i bruk høyere enn for iPhone, siden all grunnleggende funksjonalitet er enkelt tilgjengelig. Så hvis omfang av funksjonalitet og muligheter til tilpasning er viktig, så bør en derfor velge en telefon med Android.

Android gir flere funksjoner og muligheter til tilpasning, mens iPhone gir bedre oversikt over de mest anvendte funksjoner raskere. 

    

Applikasjoner (programmer)

Det har vært en kjensgjerning av applikasjoner har blitt først lansert for iPhone (selv om unntak finnes, slik som f eks Wordfeud). Dette har imidlertid endret seg de siste årene, men spesielt i den grad at apper nå lanseres likt eller ikke lenge etter på Android. Allikevel er det enkelte apper som kun er tilgjengelig på iPhone, og de fleste av de vesentlige appene finnes i det vesentlige til iPhone. Er det derfor spesielle apper man benytter som ikke finnes til Android, så bør man velge iPhone. Dette bildet endrer seg imidlertid raskt, og med Androids markedsandel på 80 % vil få produsenter av apper være tjent med å utelate Android-markedet.  
I dag er det over 1,3 millioner apper i Google Play og 1,2 millioner apper i Apple App Store. Utviklingen av antall apper er enorm, men det vises også at et fåtall av appene lastes ned i stor utstrekning. I tillegg brukes appene i mindre grad av brukerne. Android-brukere bruker apper de laster ned i større grad enn iPhone-brukerne, hvilket kan tyde på at det er apper med bedre kvalitet i Google Play nå enn tidligere. Android brukere laster også ned flere apper enn iPhone-brukere. Dette kan også forklare noe av hvorfor iPhonebrukere besøker nettsider mer enn Android-brukere. 
Dersom du har kjøpt mange applikasjoner til din eksisterende telefon og vurderer å bytte til ett annet system, så kan det koste en del å kjøpe applikasjonene igjen. Dette er det som kalles «innlåsningseffekt». Å bytte fra Android til iPhone vil ofte ikke være så kostbart, siden mange av applikasjonene på Google Play (Androids App Store) er gratis eller langt rimeligere enn på Apples App Store. Dessuten finnes det ofte alternativer, så et tips vil være å gå på play.google.com for å se hva de applikasjonene du benytter mest vil koste. Å bytte fra Android til iPhone vil derimot være mer kostbart, og tilsvarende bør man se på Apples App Store hva det vil koste å bytte. 
Utvalget av applikasjoner er stort sett likt for Android og iPhone. Er det spesielle apper du benytter eller ønsker å benytte, bør du undersøke om de er tilgjengelig før du velger telefon. 
  

Tilgjengelige nett-tjenester

Det er mange gode nett-tjenester til mobiltelefoner, og utvalget vokser raskt. Apple har lansert mange tjenester til iPhone, og selv om det har vært sterk kritikk av sikkerheten på tjenestene, er funksjonaliteten god. Googles tjenester er nok noe bedre enn Apple sine, og det har med at nett-tjenester er Googles kjerneområde. I tillegg så har Microsoft og andre mange gode nett-tjenester. For iPhone er samtlige tjenester tilgjengelige (stort sett), men Apple tilbyr kun sine tjenester til iPhone og ikke til Android. Så utvalget av tjenester vil være større til iPhone, siden dette inkluderer Apples tjenester, enn til Android (som ikke inkluderer Apples tjenester). Er du avhengig av Apples tjenester, så bør du derfor velge iPhone, men du vil som regel klare deg med tjenestene fra andre leverandører, spesielt Google, så dette bør ikke være noe vektig argument for å velge iPhone.

De viktigste nett-tjenester er tilgjengelig både for iPhone og for Android, og det har ingen betydning hvilken telefon du velger for dette. 

   

Bruk i jobbsammenheng

Alle den vesentlige programvaren for jobbsammenheng finnes til både Android og iPhone: Epost, Pdf-leser og editor, leser og editor for Office-dokumenter, kalender osv. Det kan derfor ikke sies å være en fordel å ha iPhone eller Android i arbeidssammenheng. Er du avhengig av å ringe mye i telefonen, bør du vurdere en Android-telefon (se nedenfor). Det samme gjelder hvis du har behov for større skjerm for å lese dokumenter, hvis du ikke anskaffer den nye iPhone 6 pluss.

Verken Android eller iPhone skiller seg ut som bedre å benytte i jobbsammenheng, og det er har liten eller ingen betydning hvilken telefon du velger. Leser du dokumenter på mobiltelefon bør du velge en telefon med større skjerm.  
  

Telefonegenskaper

Med dette menes selve kjerneegenskapen (ihvertfall historisk) til å ringe med telefonen. For Android er bildet sammensatt, men toppmodellene har jevnt over gode ringeegenskaper, spesielt modellene fra LG, Sony og Samsung. iPhone er mer kritisert for å ha dårlige ringeegenskaper, selv om dette avhenger i stor grad hvor man befinner seg, og har kommet dårlig ut på dette området i tester. Dette kan skyldes problemer med antenne i iPhone og at iPhone har én telefonmottaker, mens f eks Samsung har tre. Dette kan endre seg med nyere modeller, men hittil har mottaksforholdene kun blitt dårligere i nyere modeller. Det kan derfor synes som at man er tryggere med en toppmodell fra Android, enn en iPhone dersom kvaliteten på telefonsamtaler er viktig for en. Å høre på andres erfaringer med telefonene har imidlertid liten betydning i denne sammenheng, siden det er mottakeren som vil erfare om telefonen er god eller dårlig.

Android-modeller skal ha bedre telefonegenskaper mens iPhone har blitt kritisert for å ha dårlig telefonegenskaper og dårlig mottak av telefonsignaler. 

   

Skjerm og maskinvare

Nedenfor gis omhandles de fysiske egenskapene til telefonene som tilbys innenfor systemene. Her er en oversikt over egenskaper ved de viktigste sammenlignbare telefonene innenfor systemene (klikk på bildet for større versjon):
 

Oversikt over tekniske egenskaper for Samsung S5, Samsung Galaxy Note 4, LG G3, Sony Xperia Z3, Nexus 5, Apple 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus – Klikk på bildet for større versjon

   

Størrelse

Android kommer i mange varianter med ulik maskinvare. Du vil derfor finne Android-telefoner i alle prisklasser (se nedenfor), men da vil også hvor raskt telefonen prosesserer, lagringskapasitet, batterikapasitet osv variere. Tilsvarende vil størrelsen variere, og du kan få Android-telefoner med helt opp i ca. 7-tommers skjerm (såkalte phaplets) til de helt små telefonene. Størrelsen på telefonen avhenger av skjermens størrelse og batterikapasiteten, men er du avhengig av liten telefon bør du enten velge en mindre Android-telefon eller iPhone 5S (eller eldre iPhone).

Det er ingen forskjell på Android og iPhone hva gjelder størrelse for de nye iPhone-modellene. Ønsker du stor telefon som ikke er så kostbar eller ikke ønsker å vente på ny iPhone, bør du velge Android. 
  

Skjerm

iPhone har hittil kun kommet med 4-tommers skjerm, som er meget liten sammenlignet med Android-konkurrentene, men det forandrer seg med iPhone 6 og iPhone 6 Plus som kan bestilles i Norge fra slutten av september. Da vil iPhone komme i 4,7 tommer (gamle modeller), 4,7 tommer (iPhone 6) og 5,5 tommer (iPhone Plus).

Ulike skjermstørrelser med oppløsning (skarphet) for skjermene

Android får man i mange varianter fra 2 tommer (ja, faktisk!) til 7 tommer. De fleste modeller har nå mellom 5 og 6 tommer. Skjermoppløsningen på Android er også like bra eller bedre enn på iPhone. 

Valgmulighetene for skjerm er best på Android, spesielt hensyntatt pris.
 

Batteri
 

På Android-telefoner varierer batterikapasiteten stort fra små telefoner med lite batteri, til de store phabletene med meget stor batterikapasitet. På en rekke Android-telefoner kan også batteriet tas ut, slik at du kan bytte batteri når du er på farten, eller du kan sette inn større batterier i telefonen. Ved sistnevnte kan du ha batterier som kan vare i ukesvis dersom du ikke bryr deg om at størrelsen på telefonen øker. 
Apple har integrert batteri, og det er vanskelig å bytte batteri selv om dette skulle bli dårlig. I enkelte tilfelle har Apple vært behjelpelige med å bytte batteriet, men det vil ikke være tilfelle om telefonen din er blitt 2-3 år eller eldre. Batterikapasiteten har også vært stabil, men noe økende med de enkelte modeller. Batterikapasiteten på de nye iPhone 6-modellene er ukjent, men på iPhone 5S har batteriet vært på ca 1500 mAh som er lite sammenlignet med Android-telefonene på samme prisnivå. iPhone har også vært kritisert for å ha dårlig batterikapasitet. Det finnes imidlertid alternative løsninger tilgjengelig om man trenger mer batteri når man er på farten.
Dersom batterikapasitet er av vesentlig betydning, bør det velges en Android-telefon. Spesielt en telefon hvor batteriet kan byttes ut eller utvides.   
    

Lagringskapasitet
   

På iPhone er lagringskapasiteten låst, slik at du har den kapasiteten du kjøper. Kjøper du f eks iPhone 6 med 16 GB lagring, så kan du ikke senere utvide denne. På mange Android-telefoner kan du derimot sett inn meget små lagringskort som utvider lagringskapasiteten. Slike kort koster lite, og her er prisforskjellen mellom iPhone og Android ekstra synlig. Dersom du går fra iPhone 6 16 GB til 128 GB så betyr det en økning i prisen på kr 1800. Dersom du har en Android-telefon med 16 GB og setter inn et minnekort med 128 GB så koster det deg ca kr 1000, og da ender du med totalt 140 GB minne i telefonen. Minneprisene faller også sterkt, og et minnekort vil trolig koste halvparten om ca ett år. Du kan også bytte ut minnekortene på en Android-telefon enkelt, og f eks ha med mange filmer og annet på tur. Etterhvert vil skylagring bety mer for mobilbrukere, så det er ikke så nødvendig med stor lagringskapasitet. 
Android gir bedre muligheter for lagringskapasitet, og er bedre prismessig for de ulike alternativer med lagring.
  

Tilleggsutstyr og interaksjon med annet utstyr

Det har vært utviklet mye og bra tilleggsutstyr til iPhone, hvilket trolig skyldes at telefonen var tidlig på markedet, ble raskt populær og har hatt en kjøpesterk brukergruppe. Det er derfor, også per i dag, klart mest utstyr til iPhone på markedet. Dette endrer seg, men saktere enn Android-brukere skulle håpe. Er det derfor utstyr som kun kan benyttes mot iPhone, så bør man velge dette. Men mye utstyr kommuniserer når trådløst med telefonene, så dersom det er utstyr som bruker NFC, bluetooth eller Wifi, så fungerer en Android like godt mot utstyret som iPhone.

Android bruker standard USB-plugg som stort sett det meste (utenom Apples) utstyr benytter i dag. Dette innebærer at uavhengig av om du kjøper telefon fra Samsung, LG, Sony osv. så passer lade og overføringskablene.

Man bør også være oppmerksom på at iPhone har en proprietær tilkobling (dvs. en tilkobling som kun passer med iPhone og Apple-produkter). Det kommer nå en ny USB-standard, som kan være bli påbudt for utstyrsprodusenter i Europa, og da vil også iPhone benytte denne. Det bør man tenke på om man skal kjøpe nytt utstyr, selv om det vil trolig komme løsninger for å omforme til nye USB-plugger i en periode (selv om dette ikke vil være like pent og funksjonelt).

Dersom du har spesielt tilleggsutstyr du vil bruke til iPhone, pga iPhones kabler, bør du kjøpe iPhone. Ellers er Android like bra med tilleggsutstyr.   
  

Design

Design er subjektivt, og iPhone har helt klart fått mange brukere på sitt lekre design. Dette har heldigvis fått konkurrentene til å skjerpe seg, og vi kan sikkert takke Apples designteam for at det finnes mange lekre telefoner i dag (selv om designteamene hos konkurrentene har også være meget gode og kreative. Hvilken telefon man velger må derfor være opp til den enkelte, og man kan bare nyte de mange lekre dingsene som finnes i dag: 
 
  

Sikkerhet

Sikkerhet på telefonen er helt avgjørende, for her lagres mye meget personlig og kritisk informasjon. Bare tenk på SMSer, eposter, telefonlogger, bilder, filmer osv. Men sikkerhet er også et vanskelig område, siden sikkerhet går dårlig sammen med brukervennlighet. Det har Apple fått kjenne på den siste tiden hvor det har blitt lekket bilder fra Apples iCloud-løsning. Apple har også tatt selvkritikk på dette, og skal bedre løsningen. Utfordringen, både for Apple og andre, er at standardinnstillingene i løsingene ikke skrudd på sikrere nivå, og ved å sette f eks to-trinns-verifikasjon som standard, ville systemene være langt sikrere. Mye av sikkerheten overlates derfor til brukeren, hvilket ikke er bra. 
På Android-telefoner kan du velge hvilken integrasjon du ønsker å ha, men normalt bruker man en Google-konto. Det er tilsvarende for Google-kontoer at to-trinns-verifikasjon bør skrus på, men Googles sikkerhet er bedre enn Apples på mange andre områder, så man ens data vil være sikrere på en Android-telefon. 
En annen utfordring på Android-telefoner som ikke er tilstede i like stor grad på iPhone, er apper som kan lastes ned som inneholder kode som kan skade telefonen eller stjele data. Risikoen for dette er imidlertid meget liten så lenge man laster ned apper som er godt utbredt (aldri laste ned apper som har få brukere) og ikke laste inn apper utenom Google Play Store (såkalt «sideloade» apper) som du ikke stoler på leverandøren av. Det har vært meget få tilfeller av apper som har gjort skade i Google Play, så dette representerer ingen risiko for den normale bruker.  
Både iPhone og Android er sikre systemer selv om man bør være kritisk til sikkerheten på Apples skyløsninger som iCloud). 
  

Livsløp for enhetene – hvilken telefon tåler mest (fysisk)

Det er høy kvalitet på enheter som lages både for Android og iPhone i dag, og det øvre prissjiktet så er det lite som skiller på enhetene. De er stort sett også laget på samme fabrikker og med samme utstyrsprodusenter. Skjermene lages av Samsung, Sharp, LG osv. enten de står i en Android-enhet eller en iPhone. De settes sammen på samme fabrikker av de samme menneskene, så dersom du kjøper av Android eller en iPhone så vil enheten vare stort sett like lenge, avhengig av hvordan du bruker den. 
Men hva telefonen utsettes for kan ha stor betydning. Enkelte Android-enheter tåler fall og slag bedre, avhengig av design og om den er beskyttet. Man kan også sette på beskyttelse på enhetene (som stort sett alle som bruker iPhone benytter seg av), men det endrer i stor grad designet på telefonen og hva er vitsen med å kjøpe en kostbar designtelefon for å pakke den inn i billig plast? Stadig flere telefoner er også laget for å tåle vann, ikke bare sprut, men å ligge under vann i minutter. Dette er imidlertid kun Android-telefoner, og for enkelte merker (som bl a Sony og til en viss grad Samsung) så utvikler dette seg til en standard. 
Dersom du er avhengig av en telefon som tåler litt og som du ikke skal være redd for bli ødelagt (som til barns bruk), så er absolutt Android det tryggeste valget. 
  

Pris

Pris har for mange en stor betydning (og ikke så stor betydning for andre). Spesielt når det kommer nye telefoner annet hvert år. Siden Android finnes på så mange ulike enheter, så finnes også Android i de fleste prisklasser fra de helt rimelige (ned til noen hunder kroner) til de dyreste toppmodellene (per i dag kr 5000). For iPhone er prisbildet mer oversiktlig pga færre modeller, og prisene her varierer fra ca kr 2000 (iPhone 4 8 GB) til ca kr 8500 (iPhone 6 128 GB- forventet pris). Prisene tar utgangspunkt i resultater fra Prisjakt.no
Det hevdes at markedet for å selge brukte iPhones er bedre enn for andre telefoner, og at restverdien derfor er større. Det kan til en viss grad stemme ut fra annonser på Finn.no, selv om det er vanskelig å se om de prisene brukte iPhones tilbys for stemmer. Imidlertid er prisene for andre telefoner i samme prisklasse, som Samsung S5, tilsvarende. Det er nå 243 bruke iPhone 5S til salgs og 130 brukte Samsung S5 til salgs, og en snittpris på telefonene er ca kr 4500 (brukt pris på iPhone 16 GB ikke gull). Disse telefonene koster omtrent det samme ny (iPhone er litt dyrere), så det er vanskelig å se at iPhone skal holde seg bedre i pris i bruktmarkedet. 
Du får langt mer for pengene om du velger Android. 
  

Videre utvikling av systemene

Både iPhone og Android vil utvikle seg kraftig i årene fremover. iOS 8.0 kommer nå og det gjør også Android L, som begge inneholder mye nytt. De siste årene har iOS tatt mer etter Android på enkelte områder, men det gjelder også i en viss grad andre veien også. At det er tøff konkurranse på dette markedet er meget bra, så det er bra for Android-brukere at iPhone fortsetter å presse frem bedre løsninger. Det vil ikke koste brukerne noe å oppgradere til nye versjoner av systemene, selv om enkelte av telefonmodellene på begge sider vil ikke få alle oppdateringer eller funksjoner. 
   

Konklusjon? 

Ser du etter konklusjonen, så står den øverst i artikkelen 🙂 Det søkes å gi en objektiv vurdering, men utdypende (saklige) kommentarer er selvsagt velkommen.