Smileys – når kan det brukes og når bør det unngås? :-)

Posted by

Smileys blir mer og mer utbredt etterhvert som kommunikasjonen blir mer muntlig. Det begynte med SMS, så kom det i epost, sosiale medier, og nå er det i artikler, jobbsøknader stortingsmeldinger, offentlige brev osv. Men når bør smileys brukes og når bør det unngås?

Det er kommet to undersøkelser på bruk av smileys nylig utført av sosiolog Berit Skog ved NTNU. Undersøkelsene er omtalt i helgens Dagens Næringsliv, og Skog mener at siden hele 9 av 10 bruker smileys på SMS og i sosiale medier tas dette med over i mer formell kommunikasjon. I den nye boken «Makt og påvirkningskraft» av professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved BI Linda Lai omhandles bl.a. hvordan smileys fungerer i arbeidslivet.

Resultatet av disse undersøkelsene er at bruken av smileys kan få avsenderen til å virke mindre kompetent og profesjonell, og både mer og mindre sympatisk – avhengig av hvilket kjønn mottakeren har. 

Det som er klart er at vi er i en grensetid kommunikasjonsmessig, hvor kommunikasjonen endrer seg. Noen ligger foran i endringen og andre ligger etter. Trolig vil det store flertallet bruke noe som ligger midt i mellom disse ytterpunktene i fremtiden, men inntil det stabiliseres mer på hva som er mest utbredt, så bør man – om man ønsker å ha kontroll på virkningen av det man kommuniserer – holde seg på den forsiktige siden. Dette innebærer i følge resultatene av forskningsundersøkelsene:

  • Ønsker du å fremstå som kompetent og profesjonell, så bruker du ikke smileys i formell kommunikasjon og overfor personer du ikke kjenner godt
  • I jobbsøknad oppfattes en søker som bruker smileys som mer sympatisk av kvinner som vurderer søknaden, mens menn vurderer søkere uten smileys i søknaden som mer sympatiske. For vurdering av søkerens kompetanse hadde ingen betydning om det ble brukt smileys eller ikke. 
  • I kundeundersøkelse reagerte mannlige kunder negativt på smileys i eposten og ga dårligere score for selskapet som skulle undersøkes når det ble benyttet smileys i epostutsendelsen. Kvinner var mer fornøyd med selskapet når epostutsendelsen av kunderundersøkelsen inneholdt smiley. 
Oppsummeringsvis så skal du være meget trygg på mottakeren av kommunikasjon hvor det brukes smileys, ellers så er det tryggest å la være å bruke smileys. Enn så lenge.