Fremtiden er her – sanntidsmåling av store hendelser ved bruk av personlig teknologi

Posted by

Personlig teknologi som bæres tett på kroppen (såkalte «wearables«) er blitt mer utbredt de siste årene. Ikke bare bærer man med seg telefonen som har en rekke sensorer som innhenter informasjon som gyroskop, bevegelsesensorer, lyssensorer, mikrofon osv., men man bruker også ulike enheter som er tettere på kroppen som pulsmålere, aktivitetsmålere osv.

Etter hvert som flere og flere bruker slik personlig teknologi kan man samle inn data, ofte i sanntid (realtime) og få ut informasjon som kan være nyttig. Et nylig eksempel var jordskjelvene i Napa, California, som var det sterkeste jordskjelvet i det området på 25 år, hvor det var en del mennesker som brukte aktivitetsmåleren Jawbone Up fra selskapet Jawbone.

Jawbone Up måler også søvnmønster, og 93 % av brukerne som benyttet aktivitetsmåleren i Napa våknet opp akkurat da jordskjelvene pågikk. I områder i nærheten, som ikke var like hardt rammet av jordskjelvet, var det færre som våknet.

Dette er det første eksempelet på hvor man bruker massedata fra aktivitetsmålere for å generere informasjon til statistisk formål (så vidt jeg kjenner til), og gir et bilde av hva vi har i vente. Dette gi spennende muligheter til å måle hendelser som berører mange mennesker, eksempelvis i kriseområder, men betenkelighetene er mange siden man her absolutt nærmer seg et overvåkningssamfunn.