Bluestack

Ny lov for å sikre barn mot skadelige filmer bl.a. på internett

Posted by

Det er vedtatt en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig bildeprogram mv. Denne loven kommer til erstatning for lovene om film og video, og kringkastingsloven, og er en teknologinøytral lov. Denne loven gjelder derfor på alle plattformer, og da er det internettbaserte løsninger, som smarttelefoner, nettbrett, PC, smart-TV osv. som er aktuelle i dag. Loven er sterkt påkrevet etter hvert som det er filmer som absolutt ikke er passende for barn som gjøres tilgjengelig på internett.

Loven skal sørge for beskyttelse av mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder (som er en kronglete måte å si «film» eller «video» på). Et hovedmål med forslaget er å få en mer plattformnøytral regulering på området, og dermed så dekker loven alle måter for distribusjon av filmer, dvs. både med fysisk bærer (som DVD) eller streamet over internett/linjer eller andre måter som film kan spres på i fremtiden. Loven gjelder ikke for spill, hvor det er en frivilling merkeordning på plass (PEGI).

Loven pålegger de som gjør filmer tilgjengelig, enten dette er mot betaling eller ikke, å vurdere hvilken aldersgrense filmen skal ha, informere om aldersgrensen og iverksette sikkerhetstiltak for å sikre at aldersgrensen overholdes. Det er i dag flere streamingtjenester for film hvor det ikke er aldersgrense på filmene og ingen kontrolltiltak. Dersom dette ikke er på plass, så kan altså nå myndighetene gi advarsel, gi overtredelsesgebyr eller tvangsbøter om ikke reglene overholdes. Dersom man avdekker tilbydere som ikke overholder reglene, kan dette meldes til Medietilsynet.

Loven finnes her, og bakgrunnen og begrunnelse for loven finnes her. Det er ikke avgjort når loven trer i kraft, men trolig i løpet av 2015, kanskje til sommeren.