Bruk av mobiltelefon i bil – hva er lov og hva er mulig

Posted by

Mange snakker i telefon mens man kjører, men hva er egentlig lov og hva er ikke lov? Som en hovedregel er det IKKE lov å røre telefonen mens man kjører. Det betyr også at man ikke har lov til å røre telefonen mens man står på rødt lys eller av andre grunner venter på å kjøre videre, siden dette forstås som å kjøre. Det er kun ett tilfelle man kan røre telefonen når man kjører, og det er å starte opp, gjennomføre og besvare samtale dersom telefonen er fastmontert.

Her er en oversikt over hva som er lov i bil etter dagens regler:

  • Har ikke fastmontert telefon: Du har ikke lov å røre telefonen mens du kjører (dette omfatter også når du står på rødt lys eller venter på å kjøre videre). Du kan besvare innkommende anrop ved å trykke på svarknapp på ledning på headset, ved å trykke på handsfree-løsning som sitter på øret, eller ved å trykke på svar-knappen på handsfree-løsning som er integrert i bilen.
  • Har fastmontert telefon: Du kan foreta anrop ved å finne et nummer og trykke på ring-knappen på telefonen. En holder skal være fastmontert og i nærhet av rattet.

    Dersom du foretar anrop på telefonen, og dermed leter etter et nummer på telefonen, må man være klar over at den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikklovens § 3 gjelder, så dersom man kolliderer eller kjører av veien når man gjør dette, kan det bety at man får skylden for ulykken, og forsikringen dekker ikke følgene. Det samme vil gjelde dersom du må koble til handsfree/headset i løpet av kjøreturen.

    Den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikklovens § 3 vil også kunne gjelde bruk av elektronisk utstyr som ikke defineres som mobiltelefon (f.eks. navigasjonsutstyr og nettbrett) i tillegg.

Det er altså helt forbudt å taste eller surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende. Det er også tillatt å spille av musikk eller andre lydfiler når dette kan styres håndfritt. Annen bruk av mobiltelefonen til SMS, surfing på nett, bruk av apper osv. er uansett plassering av mobiltelefonen, ikke tillatt.

FORBUDT: Telefonen skal ikke røres dersom den ikke er fastmontert.
FORBUDT: Det er kun tillatt å svare og legge på telefonen, selv om telefonen er fastmontert. 
TILLATT: Du kan besvare samtaler med knapp på headset, men for å besvare
samtaler ved å trykke på telefonen, må telefonen være fastmontert.
Du kan også besvare samtaler ved å bruke integrert handsfree-løsning i bilen.
Selv om brudd på reglene kan medføre bøter, bør man unnlate å bruke telefon i bil av helt andre hensyn: Et uoppmerksomt øyeblikk kan medføre livsvarig skade eller død for deg selv, de du har i bilen eller andre du kan treffe med bilen, som et barn som krysser gaten. Har du ikke fastmontert mobiltelefon, så legg den så langt unna at du ikke blir fristet til å se på den når du kjører. 
Les mer på sidene til Statens vegvesen og i veiledningen til forskriften. Alle bilder er fra Statens vegvesen. Tittelbildet er for øvrig fra en indisk kampanje rettet mot de som har samtale med personer som snakker i mobiltelefon mens de kjører.