Nøkkelskap betyr oversikt – Hold orden på nøklene!

Posted by

Annonse

Det er folk som har problemer med å holde styr på sine egne husnøkler eller bilnøkler. Noen av dem kan godt ha ansvarsfulle posisjoner også der du jobber. Det er én av grunnene til at dere bør ha et eget nøkkelskap.

Av ting du bør ha kontroll på, troner nøkler og bankkort på topp. Mye annet kan ligge å flyte så lenge man har en viss anelse om hvor du finner det, men ikke nøkler.

Store og mellomstore bedrifter har gjerne flere rom med regulert adgang, og tilhørende nøkkelsett. Det er riktignok ikke nødvendig at alle disse er tilgjengelige for alle til enhver tid. Men når behovet er det, skal det heller ikke være en omstendelig prosess å få tak i dem.

Et nøkkelskap er en effektiv måte å organisere nøklene og tilgangene til dem på. Hver nøkkel henger på sin krok med en tydelig merknad om hvor den hører hjemme. For rom som kun leilighetsvis er i bruk, kan den ansatte hente ut og kvittere for nøkkelen når det trengs.

Reservenøkler skal være disponible til medarbeidere som har glemt nøkkelen til rommet eller kontoret sitt hjemme.

Hvem har nøkkelen til nøkkelskapet?

Så lenge det ikke er lokaler med fri adgang for alle til enhver tid, helt blottet for verdisaker, bør noen ha ansvaret for nøkkelskapet og dets innhold. I større virksomheter er det gjerne en vaktmester eller driftstjeneste.

Der det er flere personer om alternerer på jobben som nøkkelpasser, bør det være et sikkert system med oversikt over hvem som låner nøkler til enhver tid. Med jevnlige mellomrom kan det formidles påminnelser om at folk skal overholde rutinene for utkvittering av nøkler. Avvik bør gripes fatt i umiddelbart, ellers vil det, slik alle erfaringer tilsier, skli ut ytterligere.

Har du en mindre bedrift, holder det som oftest at du og en betrodd medarbeider i tillegg har adgang til dette skapet.

Hvor sikkert skal nøkkelskapet være?

Det finnes ulike nøkkelskap ut fra behovet for sikkerhet og pris.

Rimelige nøkkelskap leveres gjerne med to nøkler og greier seg for de fleste alminnelige behov. De vil imidlertid ikke være , og kan åpnes med makt om nødvendig.

Som et alternativ finnes det massive moderne nøkkelskap som kun åpnes med elektronisk kode. Alle behøver selvfølgelig ikke å kunne den.

Dersom nøklene gir tilgang til rom med store verdier, merk deg at forsikringsselskapet vil legge vekt på hvor lett det er å få tak i dem. Dersom det ikke er kontroll på hvem som har tilgang eller det ikke er gjort så vanskelig som mulig for uvedkommende å få tak i dem, blir det fort en avkortning eller til og med bortfall av dekningen fra forsikringen.

Du bør derfor konferer med forsikringsselskapet før du velger nøkkelskapet. Først da kan du føle deg trygg.