Feilgrepene du kan unngå når du handler og investerer

Kan onlineressurser hjelpe meg til å bli en bedre student?

Posted by

Mange har dårlig samvittighet over studiene og føler at de ikke har knekt koden for å studere bedre og mer effektivt. Det finnes det heldigvis råd for. Det finnes mange gode teknikker man kan tilegne seg, for å bli en bedre student. Det er også mulig å ta onlineressurser i bruk. For mange er det nemlig en helt uutnyttet kilde, som man kan bruke til sin absolutte fordel. Det skal vi se litt nærmere på her.

Kildekritikk på nettet

Hvis man skal bruke nettet som informasjonskilde til studier, enten om det er på videregående eller universitet, så er kildekritikk alfa og omega. Det er nemlig ikke sånn at kildekritikk bare kommer naturlig til oss, vi må lære oss i praksis hva som er gode og dårlige kilder – og dermed også hva som er gode og dårlige onlineressurser.

Men er ikke alt som står på nettet riktig, tenker du kanskje? Det korte svaret er nei. Mange bruker kilder som for eksempel Wikipedia som om det er absolutt sannhet, men her er det viktig å undersøke hvilke kilder artikkelen oppgir og ikke bare ta all informasjon for god fisk. Wikipedia er et nyttig verktøy, men det er som regel en andrehånds, ja til og med ofte tredje-, eller fjerdehåndskilde, og det er ikke godt nok for akademisk arbeide.

Derfor skal man være kildekritisk og sjekke at den informasjonen man finner kommer fra troverdige kilder. Troverdige kilder kan være store, anerkjente medier og forskningsinstitutter, forskere og lignende. Wikipedia i seg selv anses ikke for å være en troverdig kilde, og som regel er ikke dette noe du har lov til å oppgi som kilde i for eksempel universitetsoppgaver og heller ikke til oppgaver på videregående.

Så hvor kan man få studiehjelp, inspirasjon og informasjon som man kan bruke online?

Få hjelp og inspirasjon med inspio

 Hvis du går på videregående, er Inspo en fantastisk kilde til informasjon og hjelp. Noen føler ikke at ting blir forklart godt nok i timene, eller lærer på en måte som det ikke blir tilrettelagt for. Det er nemlig sånn at mennesker lærer forskjellig, og det som fungerer for noen, er ikke nødvendigvis det som fungerer for alle. Derfor skal mange gjøre en hel del egenarbeid for å sørge for at de kan henge med og får med seg det som er viktig.

Noen ganger står man også bare helt fast når man skal skrive en viktig oppgave og trenger inspirasjon til hvordan den kan løses. Det har inspio en løsning på. Her kan du nemlig bli bedre rustet til å klare deg gjennom videregående og løse oppgaver. Her finner du tusenvis av eksempler på løste oppgaver som du kan bruke som inspirasjon, og til å forklare ting som du kanskje ikke helt har forstått når du sitter med leksene. På Inspio finner du også utelukkende innhold av svært høy kvalitet, så du er helt sikker på at den informasjonen du finner, er noe som har fått en høy karakter – og dermed er kvalitetssjekket. Du kan gå inn på inspio her og finne den hjelpen du trenger.

For mange elever er det nemlig litt diffust hva som egentlig skal til for å få for eksempel en 5er eller en 6er på norskoppgaven eller naturfagsprøven. Det er mye lettere å forstå hva som skal til og hva som er viktig, ved å lære av andres oppgaver og løsninger. Dermed får du inspirasjon og et verdifullt innblikk i hvordan de som er gode på skolen jobber, som du kan ta til deg. Det kan gjøre det mye lettere å gjøre lekser og å gjøre det bra på prøver på skolen.