De 6 måter hvordan få mer lagringsplass på iPhone

Bør man følge aldersgrensene på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat?

Posted by

Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat har alle 13 års aldersgrense, men når barna begynner å mase om å få konto fordi «alle» vennene bruker tjenestene får foreldre et dilemma: Skal man respektere aldersgrensene sosiale tjenester eller skal man risikere at barnet faller «utenfor» ved å ikke være med?

Det er 13 års grense på Facebook (se punkt 4 i vilkårene), Instagram (se punkt 1 under «Basic Terms«) og Snapchat (se punktet «Our Audience»). Det er også 13 års aldersgrense på Twitter, men det er av en eller annen grunn ikke tatt inn i vilkårene tilgjengelig i Norge. Bakgrunnen for aldersgrensen er at dette er amerikanske tjenester som er underlagt den føderale Children’s Online Privacy Protection Act i USA. Etter denne loven er det ikke tillatt å samle inn personopplysninger fra personer under 13 år. Personopplysningene er nødvendig for å åpne konto på disse tjenestene, og derfor vil ikke personer under 13 år kunne åpne konto.

Det er mange som allikevel vil åpne konto på sosiale medier før de er 13 år, og da ofte med foreldrenes hjelp. Hvorvidt man skal la barnet åpne konto på sosiale medier eller hjelpe til med dette, må være opp til den enkelte å velge. Vi i Norge er ikke underlagt reglene i ovennevnte, men man kan heller ikke gyldig inngå avtalen om bruk av sosiale tjenester dersom man bryter vilkåret om at brukeren skal være over 13 år. Dette gjelder selv om man får samtykke eller hjelp av sine foreldre, men siden det er ingen konsekvenser ved å åpne en konto når man er under 13 år, og de sosiale mediene kontrollerer ikke om man er gammel nok (i verste fall kan kontoen bli stengt om man blir oppdaget), er det mange som trosser forbudet og åpner konto.

I valget om man skal la barnet åpne konto på sosiale nettjenester, bør man vurdere om barnet er modent nok til å ta ansvaret som bruk av sosiale medier medfører. Man er mer utsatt og eksponert på sosiale medier enn ellers, både hva man selv deler (som kan leses/sees av mange mennesker, og blir liggende tilgjengelig over lang tid) og hva andre kommuniserer til deg. For sistnevnte er det bare å gå inn på kommentarer i Aftenposten og VG for å se at det er lav terskel for hva folk uttrykker til allmenn beskuelse på Internett.

Du bør derfor gjøre barna dine oppmerksom på at de er mer eksponert for hva andre får vite om deg og for hva andre kan si til og om deg på nettet. Ta en samtale med barnet før de får tilgang. Jeg har gjort det klart overfor mine barn at dersom jeg opplever at de snakker stygt om noen eller deler stygge ting om andre, så vil jeg stenge ned kontoen deres umiddelbart. Tilsvarende har jeg bedt dem om å være åpne overfor meg om hva de opplever på nettet som er ubehagelig.

I tillegg er det noen tips i de følgende for hvordan du kan håndtere det at barna er tilstede på sosiale medier:

  • Du bør følge barna på tjenestene slik at du har noe kontroll på hva de deler og hva de deltar på i de sosiale mediene
  • Sett tydelige grenser, gjerne etter hvor modne barna er. Så lenge barna ikke vet konsekvensene av å dele bilder og filmer, bør de ikke gjøre dette. Tilsvarende bør barna lære å ikke dele personlig informasjon
  • Lær barna om hva de skal gjøre dersom de utsettes for mobbing eller tilnærmelser av ukjente på sosiale medier, spesielt i direktekanaler som Chat og SnapChat. En del av dette kan være å sikre bevis om det er spesielle hendelser, ikke svare på trakassering eller ubehagelige henvendelser, og blokkere ubehagelige personer. 

Du finner mer informasjon på følgende nettsteder: