Få oversikt over økonomien gjennom nettbanken

Posted by

Det er ny måned, men hva gikk pengene til i august? For å få oversikt over hva pengene går til, bør man ordne kostnadene i kategorier for så å sammenligne kostnader i de enkelte kategorier måned for måned. Det kan imidlertid være mye arbeid å få en god oversikt. Selv om man kun har 10-15 kategorier med kostnader, er det ofte mellom mange kjøp og regninger i løpet av en måned. Dersom du er kunde av DNB så har banken laget en løsning som kan forenkle oversikten av kostnader en del for sine kunder.

Løsningen til DNB heter «Mitt økonomi» (tidligere «Mitt regnskap») og finnes under menyen «Daglig bank og lån»:

Min økonomi ordner kostnadene dine i kategorier avhengig av hvem som er mottaker av betalingene. Du kan overstyre og endre tilordningen av kostnadene til kategorier, enten for enkelte betalinger eller for tidligere og fremtidige betalinger. For sistnevnte, så vil du «lære» opp systemet til å kategorisere som du ønsker, og det vil bli mindre arbeid med kategorisering etterhvert. Men det kan være lurt å gå gjennom de enkelte kostnader for å kontrollere at riktige kategorier er benyttet.

Du får en oversikt over økonomien din som du kan velge skal være per måned eller for året totalt:

For å gå ned til nederste nivå for å endre kategorier, må du klikke deg ned på den enkelte kostnad. Se illustrasjonen nedenfor:

Men du trenger ikke å endre alle kostnadene dersom det er utbetaling til én mottaker, f eks dersom du har kjøpt en del i en sportsforretning som er ordnet under «Fritidsaktiviteter og trening», men du ønsker at det skal legges under «Klær» så går du inn på denne mottakeren og velger «Flytt denne og alle tilsvarende transaksjoner». Da vil alle kostnadene tilordnes kontoen du velger. Dersom du ønsker at alle transaksjoner i fremtiden også skal flyttes til denne kategorien, dvs. du vil lære opp systemet, så velger du «Flytt denne og alle tilsvarende transaksjoner som kommer i fremtiden».

Selv om det er mange kategorier, er det enkelt å finne riktig kategori ved å søke direkte i feltet:

Du har også mulighet til å dele opp kostnader for å fordele på flere kategorier, og du kan fjerne kostnader dersom de ikke skal inn i regnskapet (som f eks utlegg, hvor du senere får igjen pengene):

Du kan også hente ut regnskapet i andre former, som i pdf-dokument i en god oversiktlig form og eksportere tallene til Excel. Du kan også sammenligne to måneder mot hverandre for å se på utviklingen, og lage totaloversikter for hele året. Dette kan være nyttig for å se utviklingen i kostnader måned for måned:

Min økonomi har også mulighet til å lage et budsjett for deg, som baserer seg på historiske kostnader hvor det kan legges til en egendefinert økning (f eks 2 %).

Med litt innsats gir DNBs løsning en meget god mulighet til å få god kontroll og oversikt over økonomien din. Et tips for å få oversikt er å gå på hele året, dvs. klikke på 2014 i oversikten og gå gjennom alle kostnadene. Det vil sikkert ta ca 1 time, men da er hele året (hittil) gjort og mye tid er spart for kostnader som kommer senere i året pga. systemet er opplært.

Du har også tilgang til løsningen fra mobilbanken, og du kan også endre kategorier på mobiltelefonen eller nettbrett (dog litt mer kronglete enn på PC):

Min økonomi er ganske en selvforklarende tjeneste, og man skal få til å lage et godt regnskap etter litt prøving og feiling (merk at det ikke er farlig å feile her, siden det påvirker ikke nettbanken).