Mal for klasseliste i Word-dokument

Posted by

Det er et nytt skoleår med nye oppgaver. Å lage (eller oppdatere) klasseliste er da noe som er aktuelt, og for å forenkle denne oppgaven er det tatt inn en standardisert mal for klasseliste nedenfor.

Du finner mal for standard klasseliste her (i Word). Dersom du får opp dokumentet i forhåndsvisning, klikk last ned for å åpne dokumentet i Word:

Det anbefales å gjøre klasselisten om til pdf-dokument før utsendelse til klassen, siden dette gjør det langt enklere å åpne klasselisten bl.a. på telefon. Hvordan du gjør om Word-dokumenter til pdf-dokumenter er beskrevet i starten av denne posten.

For de mer avanserte, så kan det lages et skjema for innsendelse av opplysningene som foreldrene kan få link til. Dermed kan den enkelte oppdatere opplysningene enkelt selv. Her står det hvordan skjemaer kan lages, og eksempel på spørsmålskjema her, og på liste over navn her finnes her.