Standard mal for artikkel og andre tekster i Word

Posted by

Dersom man benytter standardmalen for tekst i Word er resultatet noe som er langt fra det som de fleste er vant til, og som ikke passer godt for å skrive en oversiktlig artikkel eller annen tekst. Her er en standard mal som kan lastes ned for å bruke til å skrive artikler og standard tekst i Word som gir et standardisert utseende og bedre oversikt. Malen gir en standard font med seriffer (som skal gi økt lesbarhet), nummererte overskrifter med standard oppsett og standardiserte avstand mellom overskrifter og avsnitt.


Standard dokumentmal i Word har en font uten seriffer, med unummererte overskrifter, overskrifter i farger og tekstavstand på 1,08 (av en eller annen grunn):

Selv er jeg mer vant til å bruke fonter med seriffer, som mange mener øker lesbarheten, samt nummererte overskrifter og en tekstavstand som gir god lesbarhet. I tillegg foretrekker jeg at overskriftene er i samme størrelse som skriften i artikkelen ellers, samt at overskriftsnivå 1 er i versaler og fet, overskrift nivå 2 er i fet, og overskrift nivå 3 er i kursiv osv., som etterhvert har etablert seg som en slags standard bl.a. i advokatfirmaer.

Det er også lagt til hurtigtaster for overskriftene, slik at ALT+1 endrer til overskrift på første nivå (Overskrift 1), ALT+2 endrer til overskrift på andre nivå (Overskrift 2) osv. Og husk at SHIFT+CTRL+N gir normal skrift.

En mal med slike krav er imidlertid ikke tilgjengelig i Word, og må derfor lages selv. Dersom du er blant dem som foretrekker artikler og word-dokumenter i mer «klassisk» eller standardisert format, så kan du laste ned malen her.

Last ned mal for artikler (som i bildet ovenfor) her.

En slik mal er for øvrig meget enkel å endre, siden alle stilene er bygd opp hierarkisk med «Normal» som utgangspunkt. Ønsker du en annen font på normalteksten og på alle overskriftene, høreklikker du bare på stilen «Normal» og velger «Endre» («Modify»):

Så velger du en annen font, f eks «Cambria» og klikker OK:

Så har alle stilene i dokumentet endret seg: