Enkleste måte å flytte en Sharepoint-liste fra en Sharepoint-site til en annen

Posted by

Sharepoint-lister er et meget kraftig og brukervennlig verktøy for å lagre informasjon som skal være tilgjengelig for et stort antall brukere. Med Sharepoint 2013 er det også enkelt å lage Sharepoint-lister, og dokumenter og regneark bør i mange tilfelle erstattes med Sharepoint-lister. Men dersom det legges mye innsats og ressurser i å lage og oppdatere en Sharepoint-liste, kan det også være krevende å flytte denne fra en Sharepoint-site til en annen. Her er hvordan man flytter Sharepoint-lister enkelt.

Dersom Sharepoint-listen er på samme Sharepoint-site, kan denne enkelt flyttes gjennom verktøyet som ligger i administrasjon av siten. Det samme gjelder dersom det er siter som er over-/underordnet hverandre, siden Sharepoint aksepterer flytting mellom siter som er koblet.

Utfordringen kommer når man skal flytte en Sharepoint-liste fra en site til en annen, f eks fra en Sharepoint 2010-site til en site laget med Sharepoint 2013. En løsning er å lage alle feltene i på 2013-siten og kopiere over data, men dette tar tid, og kan være en frustrerende jobb. Det er en enklere løsning som krever at du har Microsoft Access installert, men dette følger med i Microsoft Office Professional, som mange har tilgjengelig.

Først åpner du Sharepoint-siten du skal flytte i Access (klikk på bildene for å gjøre dem større):

Du velger så «Link to data on the SharePoint site» for å få med alle data:

Så høyreklikker du på tabellen som er åpnet, og velger Export > SharePoint List:

Så må du legge inn adressen til Sharepoint-siten som listen skal legges til. Det holder å ta øverste nivå i adressen til siten, siden Access vil finne hvor listen skal legges:

Så trykker du OK. Dersom du møter på spørsmål underveis er det greit med å kun klikke «Yes».

Listen vil så bli etablert på den nye siten med felter og innhold.