Lag bilde av din signatur for bruk i brev eller eposter

Posted by

Det er en enkelt sak å få laget et bilde av din signatur/underskrift for å bruke denne i brev eller eposter. Ved å ha signaturen som bilde, kan du få signert brev, avtaler og andre dokumenter ved hjelp av PC, nettbrett eller telefon, og slipper å skrive ut dokumenter, for så å signere og skanne dokumentene igjen. Resultatet ser også bedre ut, og du kan lage pdf-dokumenter som ser proffe ut med din signatur.

Du kan ta bilde av signaturen, men dette blir ikke som regel bra, så det anbefales å skanne signaturen på en skanner. Skanneren kan enten skanne til pdf-filer eller til grafikk-filer (som jpg, jpeg, png, tiff osv). Uavhengig av om signaturen er skannet til pdf eller grafikk-fil, så åpner du signaturen slik at den vises på skjermen. Du velger så programmet “Utklippsverktøy” (eller “Snippet” om du har engelsk Windows). Klikk på “Ny” og velg “Rektangulært klipp”:

Så merker du signaturen:

Deretter lagrer du signaturen på Fil > Lagre som. Du kan lagre signaturen i det format du ønsker, f eks png (Portable Network Graphic):

Nå kan du bruke signaturen i f eks Word-dokumenter. Dette gjør du ved å gå på Insert (Sett inn) og Pictures (Bilder) i Word:

Når signaturen er satt inn, justerer du den først til å bli riktig størrelse ved å dra i firkanten rundt signaturen. Så klikker du én gang på signaturen og velger “Picture tools”:

Deretter velger du Wrap Text (NORSK) og så “Behind Text” (“Bak teksten”):

Dermed kan du flytte grafikken til den ligger bak signaturfeltet:

Til resultatet ser bra ut:

For å lage pdf av Word-dokumentet for å sende med epost, velger du File > Export > Create PDF/XPS:
 

Se her for hvordan lage en transparent bakgrunn på grafikkfil med signatur.

Leave a Reply