Hvordan sette inn en skannet signatur/et bilde i Adobe Acrobat Pro / X

Posted by

Pdf-dokumenter benyttes mye til å utveksle dokumenter, og da også dokumenter som skal signeres. Ofte skriver man ut dokumentene, signerer og så skanner dokumentet igjen. Men det er enklere måter å signere pdf-dokumenter på, ved at man kan ta inn en tidligere skannet signatur. Her er hvordan du gjør det.

For å sette inn bilde eller signatur må du åpne pdf-dokumentet i Acrobat Adobe Pro (eller tilsvarende senere løsninger). Merk at dette er ikke mulig i gratisversjonen Adobe Reader.

Skal du sette inn en signatur i dokumentet, må du ha laget en grafikkfil med signatur først. Her er beskrivelse på hvordan lage en grafikkfil av din signatur.

Du må bruke en signatur med transparent bakgrunn dersom du skal sette denne inn over en signeringslinje på pdf. Her er beskrivelse av hvordan du lager en signatur med transparent bakgrunn og her er .

Velg så Tools og så Content, og her markeres «Edit Object»:

Høyreklikk på dokumentet hvor bildet skal settes inn:

Dersom det skal være signatur som skal tas inn på signaturlinje, så må det legges inn et transparent gif-bilde. Se mer her hvordan du lager en signatur her. Brukes det en transparent signatur, så husk at denne er lagret i GIF-format, og derfor må det settes til at det skal åpnes GIF-filer for at den skal komme frem. Se link over for hvordan du lager en transparent signatur.

Finn frem til signaturen på harddisken, og etter signaturen er satt inn må den tilpasses i størrelse og plasseres riktig:
Så er signaturen ferdig:
Husk at du kan også signere pdf-dokumenter gjennom signaturfunksjonen i Adobe Acrobat/Reader.