Liten forskjell på bruk av twitter på Android og iPhone i Oslo Øst/Vest – større forskjeller i Europa

Posted by

Selskapet Mapbox har analysert 280 millioner tweets fra mobiltelefoner basert på hvor mobiltelefonen har vært benyttet og hva slags telefon som ble benyttet. Se man på grafisk fremstilling av bruken i Oslo, er det vanskelig å se noen forskjell på bruk av Android og iPhone i Øst/Vest-skillet i Oslo. Men det gjelder bare for tweets som er fanget opp av undersøkelsen. For resultatene i Europa og verden ellers er det klarere skiller.

Man kan ikke trekke for klare konklusjoner av tallene, siden de er basert på bruk av én applikasjon: Twitter, og tallene er samlet inn på ulike tidspunkt og ikke sammenholdt med kontrollgrupper. Tallene sier derfor ikke noe spesielt om utberedelsen av Android og iPhone, men bare hvor mange som har sendt tweets fra sine telefoner i den perioden som er målt. Imidlertid viser analysen en spennende start på hvordan man kan bruke store datamengder («Big data») til å analysere adferd (et annet eksempel er bruk av aktivitetsmålere ved større hendelser). Analysen av twitterbruken er nå tilgjengelig i virtuelle kart, som er tilgjengelig her.

Dette er brukere av Android (det er satt inn et skille ca. ved Ila-dalen):

Og her er tilsvarende for iPhone-brukere: 

Her er et samlet bilde av Oslo:

Dette er en animering av bildene ovenfor for å lettere se eventuelle forskjeller (grønt er Android og rødt er iPhone):

Å bare se på Norge gir ikke spesielt spennende resultat – til det er landet vårt for langstrakt, men å se Europa under ett er mer interessant: 
Tilsvarende å se verden total er også mer spennende. Her ser man klart at det er veldig stor bruk av Android i Spania og Indonesia, men ellers er det vanskelig å se noen forskjell. Det er også mer bruk av Android i Tyskland, 
Klikk på bildene for større versjoner.