Hva er CFD-handel?

Hva er CFD-handel?

Posted by

Hvis du er en nykommer i trading-verdenen er det ikke sikkert at du vet hva CFD-handel er, hvordan det fungerer og hvordan det kan bli en solid del av investeringsporteføljen din. I denne veiledningen vil vi ta en detaljert titt på CFD-handel for å hjelpe deg med å forstå konseptet bedre.

Definisjonen av CFD-handel

En differansekontrakt (CFD) er en finanskontrakt mellom en investor og en online megler. Skilling CFD-handelsplattformen definerer CFD-er som muligheten til å spekulere på prisbevegelsen til et aktivum uten faktisk å eie det underliggende aktivumet.

CFD-handel tilbys for et rekke finansielle instrumenter, eksempelvis andeler, handelsvarer, forex, indekser, valutaer og kryptovalutaer. Det involverer analysering av prisbevegelsen til aktivumet, og en handel basert på prisen ved åpning og lukking av den aktuelle kontrakten.

Hvordan fungerer CFD-handel?

Investorer kan ta en posisjon på enten stigende eller synkende priser med CFD-handel, hvor hver kontrakt har en kjøpspris og en salgspris. Forskjellen mellom disse to prisene er kjent som verdiendringen, og denne typen trading involverer spådommen av disse prisbevegelsene.

Som nevnt tidligere, lar CFD-handel en investor spekulere på markedet i begge retninger, mens prisen på CFD-kontrakten gjenspeiler det underliggende aktivumet.

Lignende tradisjonell trading, hvis du forventer at markedet skal stige, bør du kjøpe for å holde på lang sikt og tjene profitt på prisøkningen. Kontrasterende til tradisjonell trading kan du imidlertid også åpne en CFD-posisjon hvis du mener at prisene til det underliggende aktivumet i markedet kommer til å synke, og da bør du selge og kun holde på kort sikt.

Profittene og tapene avhenger av hvor sann spådommen din av disse prisene er. Jo mer markedet beveger seg i retningen du har forutsett, jo større profitt venter deg. På lik linje, hvis markedet beveger seg i motsatt retning, vil du tape på den bestemte investeringen din.

Hva er gearing?

Gearing lar tradere investere et mindre beløp sammenlignet med den faktiske verdien til handelen, noe som vil si at du kan få eksponering for en mye større posisjon på markedet sammenlignet med en standardhandel.

Med en gearing-styrt CFD kan du derfor investere en mindre andel av kostnaden og spre investeringene dine flere plasser, og dermed kontrollere en mye større investeringsposisjon Det faktum at CFD-handel tilbyr gearing og denne mengden markedseksponering, er en av årsakene til at det er blitt så populært blant investorer.

Når du benytter deg av gearing er det imidlertid viktig å huske på at på lik linje som det kan forbedre kjøpeevnen din ved å multiplisere det originale investeringsbeløpet, kan det også multiplisere tapene dine. Dette skjer fordi utfallet beregnes ut i fra den fullstendige størrelsen på posisjonen, og ikke på det faktiske beløpet som er investert. Derfor oppfordres det alltid til at du forsker mye på emnet og tar gearing-forholdet med i betraktning når du handler med differansekontrakter.

CFD-handel er en populær strategi å regne for investorer av mange årsaker. Det gir mulighet for handel på både stigende og synkende markeder, med mulighet for short-og long-posisjoner, avhengig av markedet og investorens handelsstrategi.

I tillegg til å tilby gearing, fungerer CFD-handel også med hensyn til hedging, der du kan åpne en CFD for å forhindre potensielle tap når du eier det faktiske aktivumet selv, og hvis du tror at andelsprisene kommer til å synke. Med så mange fordeler er det ikke vanskelig å se hvorfor CFD-handel er en integrert del av mange investorers hverdager.