Er du mobilavhengig? Sjekk om du har symptomene og se hva du kan gjøre

Posted by

Virkningene av bruken av smarttelefoner og nettbrett begynner å vise seg. Det meldes om skadevirkninger i mediene, og selv om man alltid skal ta hva mediene melder om slikt med en stor klype salt bør man ta dypt magedrag med pust og tenke igjennom hvor mye tid man bruker foran skjermer av ulike størrelser. Undersøkelser viser at 58 % av smarttelefonbrukere sjekker telefonen minst én gang i timen. I aldersgruppen 18 til 34 år er tallet 68 %. Selv om det er uklart hvilke virkninger skjermbruken og de digitale løsningene vil ha for oss, er det bra å ha et bevisst forhold til hvor mye tid og ressurser man bruker til de digitale midlene, og da kanskje spesielt for å la oss underholde.

I vår digitale hverdag går det et skille mellom det vi bruker for å hjelpe oss i livet eller og det som vi bruker for å underholde oss. Sosiale medier er i grensen, siden det kan være til nytte for den ikke-digitale delen av livet vårt med å holde kontakt med andre, men trolig er nok den største delen av bruken av sosiale medier til ren underholdning. Denne kan illustrere utviklingen:

Hvorvidt man er å anse som mobilavhengig kan definisjonen av avhengighet være en indikator. I følge Wikipedia er man avhengig dersom man har (dette er tilpasset bruk av mobiltelefon):

 1. Sterk lyst, eller følelse av tvang, til å sjekke mobiltelefonen
 2. Problemer med å kontrollere hvor mye man bruker mobiltelefonen, knyttet til å ta opp mobilen, avslutte å bruke mobilen, og hvor lenge man bruker mobilen.
 3. Fysiologisk abstinens-tilstand som opptrer dersom man slutter å bruke mobilen eller reduserer bruken, eller viser seg med karakteristisk abstinensyndrom dersom man ikke tar opp mobilen, eller gjennom bruk av samme eller beslektet stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer (f eks du får behov for å sjekke mobilen fordi du bruker PC eller nettbrett).
 4. Toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere (man bruker mobilen mer og mer).
 5. Økende likegyldighet i forhold til andre gleder og interesser. Økende argumentasjon for bruke mobilen (argumenterer overfor seg selv eller andre), økt tid på å bruke mobilen, eller på å komme seg i form etter bruken av den.
 6. Adferden og bruken fortsettes selv om det tilkommer åpenbare tegn på skadelige konsekvenser.

Det er lett å kjenne seg igjen i dette… Man er imidlertid forsiktig med å kalle mobiltelefonavhengighet, og begrepet «telefonoverbruk» benyttes i større grad. Det er for tidlig å se virkningene av telefonoverbruk eller annet overbruk av digitale midler, men dersom man opplever endring i livskvalitet, bør man vurdere om dette kan være en årsak.

Undersøkelser viser at mer enn 25 % av brukere av smarttelefon bruker den i løpet av en sosial setting som i løpet av måltid eller fest. 58 % bruker telefonen delvis i løpet av slike sosiale settinger. I tillegg viser undersøkelser at:

 • 70 % sjekker telefonen om morgenen innen 1 time etter de har stått opp
 • 56 % ser på telefonen som det siste de sjekker før de legger seg til å sove
 • 48 % sjekker telefonen i løpet av helgen
 • 51 % sjekker telefonen regelmessig i løpet av ferier
 • 44 % melder at de vil føle seg utilpass dersom de ikke får sjekket telefonen i løpet av én uke

Det er til og med laget en app for å hjelpe mobilavhengige (lett å se ironien i dette…). Appen som heter Breakfree illustrerer veien til mobil uavhengighet slik.

En målsetning må være at man bruker digitale hjelpemidler mer effektivt, og ikke lar bruken gå på bekostning av livet ellers. Må bør derfor se på hvor mye tid man bruker på digitale hjelpemidler, hvor mye tid man bruker på arbeid og hvor mye av tiden som er underholdning (herunder som er til sosiale medier) og hvordan dette påvirker livskvaliteten. Kanskje det gir en vekker, og man heller finner frem en bok eller går en tur?