Batterier hjelper fornybar energi

Batterier hjelper fornybar energi

Posted by

Batterilagring gjør  fornybar energi mer lønnsom, fordi den suger opp overflødig energi som ville gått tapt midt på dagen når strømbehovet er lavere, og flytter energien til kalde netter med større behov.

Folk som har kjørt forbi Monterey Bay i USA har stusset over rekker med enorme søyler uten vinduer. Det er gigantiske batterier, noen av dem så høye som et hundre og femti meter. California leder an i en global trend for å implementere batterier i strømnettet.

Avkarbonisering

De enorme søylene er synlige i mils omkrets langs den pittoreske strekningen på den nord californiske kysten. Det som en gang var Californias største elektriske kraftverk huser nå en gigantisk batteripark. 

California gjør iherdige forsøk på å avkarbonisere økonomien, og har derfor bygget de enorme batteriene for å lagre overflødig strøm fra solcellepaneler og vindparker, for å levere tilbake igjen om natten eller når det er vindstille. 

Det arbeides nå med et tre hundre megawatt litiumion batteri som skal komme på nett i 2021. Målet er at batteriene til slutt skal ha kapasitet til å forsyne samtlige hjem i området inkludert San Francisco. Et tilsvarende prosjekt i San Diego på to hundre og femti megawatt vil tilføre byen den strømmen som er nødvendig.

Global trend

Resten av verden følger trenden fra California. Man planlegger et 409-megawatt-system i Sør-Florida, et 112-megawatt-anlegg i Chile, og et 320-megawatt-anlegg nær London i Storbritannia. 

Australia ble den første nasjonen som installerte et hundre megawatt ved Hornsdale Power Reserve, og planlegger å legge til ytterligere tre hundre megawatt i nærheten av Victoria. Det nye systemet vil sende strøm mellom statene etter behov.

Saudi-Arabia er i ferd med å lage et lagringssystem på landets vestkyst. Anlegget vil gi fornybar energi døgnet rundt til et ferieanlegg kompleks med femti hoteller og et tusen tre hundre boliger som bygges langs Rødehavet.

I Europa ligger man litt etter i utviklingen, men Gateway-systemet på tre hundre og tyve megawatt som skal bygges ved et nytt havneanlegg i nærheten av London er det største prosjektet, med Baden-Württemberg, sørvest i Tyskland hakk i hel. Oppegående nettsider som 8bit.fi har fått med seg at det også i Norges nabolag finnes lignende planer som for eksempel et to hundre megawatt-anlegg i Litauen.

Løser syklus-problemene

Massedistribusjonen av lagret kraft i batterier kan overvinne en av de største hindringene for fornybar energi, nemlig syklusene mellom overforsyning når solen skinner eller vinden blåser, og mangel når solen går ned eller vinden avtar. Ved å utjevne ubalanser mellom tilbud og etterspørsel, sier forkjemperne for batterier at de kan erstatte fossile anlegg.

Hvor raskt fremtiden kommer, avhenger i stor grad av hvor raskt kostnadene fortsetter å falle. Allerede har prislappen for batterilagring i USA falt nesten sytti prosent  mellom 2015 og 2018. 

Bilindustrien presser prisene

Drevet av brått fallende priser og teknologisk fremgang  gjør at man billigere kan  lagre stadig større mengder energi i batterier. Det er et paradoks at det er bilindustriens kappløp om å bygge mindre, billigere og kraftigere litiumionbatterier for elbiler, som har presset prisene ned og sørget for en raskere teknologisk utvikling.

Når det gigantiske Moss Landing-prosjektet blir fullt operativt i midten av 2021, vil det mer enn doble mengden energilagring i California. Som helhet vil USAs batterikapasitet gå fra 1,2 gigawatt i 2020 til nesten 7,5 gigawatt i 2025.