Nyttig nettjeneste: Timeanddate.no – en side med de fleste funksjoner for kalendere, dato og tid du kan tenke deg

Posted by

Timeanddate.no er en nettjeneste med nyttige funksjoner. Foruten å lage kalender for ethvert år (også tilpasset norske forhold), får du tider i alle verdens byer, tiddsonekart, forklaringer på tiddsoner, soloppganger og solnedganger, kalkulatorer for å beregne perioder, væroversikter, og ikke minst møterplanlegger på tvers av tidssoner. En virkelig nyttig side med fantastisk mange nyttige løsninger.


Sistnevnte er veldig nyttig dersom du skal planlegge et møte med flere deltakere i ulike tidssoner, eksempelvis i India, Norge og USA. Ved å legge inn hvor møtedeltakerne er lokalisert, finner man raskt ut at det er best å avholde møtet mellom 1300 og 1400 norsk tid:

Du kan raskt slå opp på tiden i de fleste byer i verden, og få en bra informasjonsside om byen:

På Timeanddate.no kan du også skrive ut kalendere og lagre i pdf-format, både i måned- og årsformat:

Du kan også få væroversikter i byer du ønsker, oversikt over tidssoner, månefaser, sesonger, oversikt over solens gang over verden (verdensklokke) osv. osv.:

Sidene inneholder også mye fakta om tid, dato og kalendere. Det er faktisk så mye på sidene at man mister nesten oversikten over mulighetene. For utviklere gir sidene mulighet for å bruke løsningene inn mot egne løsninger mot abonnement.