Deler du eller noen som står nær deg dagboken på internett?

Posted by

Mange husker (eller kan forestille oss) spenningen ved å finne dagboken til noen i et ubevoktet øyeblikk. Hvor spennende det var å få innblikk i en persons liv, enten vi kjente vedkommende godt eller ikke, og de innerste tankene til vedkommende. Med internett og sosiale medier deler mange livet sitt til verden omkring, så det som tidligere var godt bevoktede hemmeligheter, er nå lett tilgjengelig for alle og enhver. Unge, helst jenter, tar etter de populære bloggerne og deler godt og vondt på internett. Men er det egentlig bra, og har de rundt de som deler mye også et ansvar?

Norges mest leste blogger er ofte ikke mer enn dagbøker som er gjort offentlige og krydret med bilder, som carolinebergeriksen.noSophieelise og Komikerfrue. Selv om bloggene også skriver om mote og interiør, så er det personenes liv som er hovedtema i bloggene. Disse har tjent gode penger på bloggene sine og blitt kjente. Derfor er det ikke rart at mange unge tar etter de profilerte bloggerne, og lager enten blogger eller deler mye på sosiale medier, som Instagram, Facebook og Twitter. Det har dermed grodd frem en stor underskog av blogger, spesielt fra unge jenter, hvor alt skal deles. Psykiske og fysiske problemer beskrives i detalj, det legges ut om alt hva man gjør, forhold til foreldre, kjærester og andre, og bloggerne er ikke redd for å legge ut om kroppslige plager, innholdet i psykologitimer, lidelser som anoreksi og depresjon.

Det er bra at man får en åpenhet rundt problemer i samfunnet, men er en slik åpenhet og deling av innerste følelser og forhold så bra? Spesielt når man går ut med fullt navn og adresse? Ofte drar bloggerne med seg personer rundt seg i delingen. Familie, venner, skolekamerater, lærere, kolleger kan ofte identifiseres (spesielt av dem selv).

Ikke sikkert at Michelle er så fornøyd med morens deling av hennes liv om noen år…

Har vi som er rundt de unge, og andre, som store deler av livet sitt et ansvar? Bør vi si i fra at denne delingen ikke er så lurt.  Som det er skrevet om før i Digidag, så vil det som kommer på internett bli der. Man får i liten grad slettet det som er lagt ut, og dersom flere får tak i dette er det så godt som umulig å slette. Det som deles på Facebook og Instragram er eiendommen til disse selskapene, og dette kan ikke senere kreves slettet. Dessuten har barn også krav på personvern, og barn eller foreldre som deler personlige opplysninger om barn (som da ikke kan slettes senere) er ikke bra.

Utlevering av seg selv er en problemstilling som har blitt omtalt i media, og dette har ført til oppfordring om at voksne nær bloggerne hjelper dem til å forstå konsekvensene:

– Mange bruker nettet som dagbok. Jeg håper de har voksne rundt seg som hjelper dem til å forstå at dette kan få konsekvenser for dem senere, sier Heidi Vatn, ungdomskontakt i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag.

Barnevakten har også advart mot at unge utleverer seg på nettet, og har erfaring med at barn helt ned i 4.-5. klasse blogger- Barnevakten kommer også med gode tips:

– Så lenge barna er i grunnskolealder er det vi som foreldre som er den egentlige redaktøren av barnas blogg. Noen foreldre tenker kanskje at bloggen ligner på deres egen dagbok i barndommen. Men dagboken var veldig privat, mens bloggen er offentlig og tilgjengelig for alle. Det er derfor viktig å snakke med barn og unge om hva som er ok å skrive om seg selv og andre og om at man er nøye på bildebruken.

– Det er viktig at de bloggerne barna våre følger har noe ok å dele, og det er viktig å snakke med barna om at selv om bloggerne skriver veldig privat og er veldig hyggelige, så er mange av dem ”kjøpt og betalt”. Det er mye skjult markedsføring og produktplassering i populærbloggene.

Les mer i Barnevaktens tips om barn og blogging.

Dersom noen nær deg deler mye personlig informasjon på internett kan det være at du har en lovpålagt eller moralsk plikt til å si i fra. Husk at man angrer gjerne på at man ikke sa i fra, dersom det går galt med delt informasjon. Det er viktig at noen bryr seg, spesielt for unge som kan begå irreversible handlinger ved å dele for mye på internett.