Oversikt over ord og uttrykk på digitale enheter for journalister og andre

Posted by

Det brukes en del ord og uttrykk i artikler og omtale av enheter som benyttes i vår nye digitale hverdag som ikke er helt dekkende eller korrekte. Det brukes generiske begreper som PC, nettbrett, lesebrett, smarttelefon sammenblandet med merker fra produsenter. Her er en oversikt og et forsøk på å sammenfatte en oversikt som kan brukes av journalister og andre som omtaler.

Android = er navnet på et operativsystem (også kalt «OS») for mobile enheter (dvs. smarttelefoner og nettbrett, se nedenfor) fra Google og Open Handset Alliance (en gruppe produsenter av maskinvare). Om man skal omtale smarttelefoner eller nettbrett som har Android som operativsystem, benyttes Android-enheter eller «Android-telefon» for smarttelefoner med Android. iPad og iPhone (se nedenfor) som er smarttelefoner og nettbrett produsert av Apple, bruker operativsystemet iOS. [Wikipedia]

iOS = er navnet på et operativsystem for mobile enheter (dvs. smarttelefoner og nettbrett, se nedenfor) fra Apple. Siden enheter som bruker iOS har egennavn, som iPhone og iPad, er ikke begreper som iOS-enheter» eller «iOS-telefon» nødvendig. [Wikipedia]

iPhone = smarttelefon produsert av Apple (for definisjon av smarttelefon, se nedenfor). Bør ikke brukes om man mener smarttelefon generelt, og kun dersom man omtaler kun smarttelefoner produsert av Apple. [Wikipedia]

iPad = nettbrett produsert av Apple (for definisjon av nettbrett se nedenfor). Bør ikke brukes om man mener nettbrett generelt, og kun dersom man omtaler kun nettbrett produsert av Apple. [Wikipedia]

Kindle = lesebrett produsert av Amazon (for definisjon av lesebrett, se nedenfor). Bør ikke brukes av lesebrett generelt, og kun dersom man omtaler kun lesebrett produsert av Amazon. [Wikipedia]

Lesebrett = er håndholdte enheter med elektronisk blekk. På engelsk kalles dette «e-reader» eller «e-book device». Produseres av en rekke produsenter som Amazon, Sony m.fl. Man kan også lese bøker på nettbrett, men det gjør det ikke til et lesebrett. [Wikipedia]

Mac = er en forkortelse på «Macintosh» som er betegnelsen på enkelte PCer (se forklaring nedenfor) som produseres av Apple. Mac kan ikke brukes som generell betegnelse på PCer, men kun når man omtale PCer produsert av Apple. [Wikipedia]

Nettbrett = generisk betegnelse på håndholdte enheter med trykksensitiv fargeskjerm på ca. 8 tommer eller større med mange bruksområder. På engelsk kalles dette «tablet» (ikke «Pad»). Bør ikke kalles lesebrett (se definisjon ovenfor), siden sistnevnte har elektronisk blekk og er laget i hovedsak for lesing. [Wikipedia]

PC = personlig computer som er en samlebetegnelse på enheter som har skjerm, tastatur, mus, og en «boks» (som inneholder bl.a. harddisk, prosessor, arbeidsminne (RAM) og hovedkort). [Wikipedia]

Smarttelefon = generisk betegnelse på håndholdte enheter med trykksensitiv skjerm på opp til 8 tommer, men uten fysisk knappetastatur som kjennes fra tradisjonelle mobiltelefoner. Telefoner mellom 5 og 7 tommer kalles «phablets«, men kan også kalles smarttelefon. [Wikipedia]
Teknologi utvikles raskt, så om ovennevnte forklaring er gyldig om 5 år er noe annet. Men inntil videre er dette gjeldende forståelse av begrepene, og journalister og andre bør ikke benytte f eks iPhone generisk for smarttelefoner. Bare det forhold at f eks Android-telefoner har en markedsandel på over 80 % og det er flere enheter med Android installert enn enheter med Windows, iOS, Mac OS samlet, tilsier at det blir feil å omtale smarttelefoner som iPhone. Og da fremstår man ikke som en spesielt opplyst journalist.